Samfundsfag A
2. del
Udleveres efter 40 minutter


Mandag den 6. december 2021
kl. 9.00-15.00Udfordringer og løsninger


Opgavernes spørgsmål med bilag.

Dette opgavesæt består af en fællesdel og tre delopgaver.
Fællesdelens to spørgsmål (1a og 1b) skal begge besvares.
Af de tre delopgaver (A, B og C) skal du vælge én til besvarelse.

Ved bedømmelsen af besvarelsen vejer alle 3 spørgsmål (spørgsmål 1, 2 og 3) lige meget.
Det betyder, at fællesdelen (samlet) vejer cirka 1/3 og delopgaven cirka 2/3.Fællesdel


Besvarelserne af opgaverne 1a og 1b må samlet maksimalt fylde 700 ord.

1a. Hvad kan der af tabel 1 udledes om udviklingen i amerikansk økonomi i perioden 2016-2020?
I besvarelsen skal du anvende viden om økonomiske mål.

1b. Opstil tre hypoteser, der kan forklare de sammenhænge mellem partivalg og holdning til Danmarks deltagelse i en fælles flygtningepolitik for EU, der kommer til udtryk i tabel 2.
Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.
Delopgave A


Krisen i Dansk Folkeparti

2. Undersøg, i hvor høj grad påstandene i bilag A1 om årsagerne til Dansk Folkepartis krise kan understøttes af materialet i bilag A2 (figur 1, tabel 1, tabel 2, figur 2 og tabel 3).
Undersøgelsen skal understøttes af beregninger af et 95%-konfidensinterval for Dansk Folkeparti og mindst tre andre relevante partier, og du skal anvende viden om vælgeradfærd.
3. Du er politisk rådgiver for Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl. Skriv et notat til Kristian Thulesen Dahl, der sætter ham i stand til at udforme en strategi for, hvordan partiets tilbagegang i vælgertilslutningen kan vendes.
Notatet skal tage udgangspunkt i bilag A3, og du skal anvende viden om medier og politisk kommunikation.
Delopgave B


Globale sikkerhedspolitiske udfordringer

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag B1 (figur 1, tabel 1, figur 2, figur 3, figur 4 og figur 5) kan udledes om udviklingen i globale sikkerhedspolitiske udfordringer.
Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger og et diagram ud fra de beregnede tal.
Du skal anvende viden om magt og sikkerhed i international politik.
3. Diskutér i hvilket omfang FN er i stand til at håndtere globale sikkerhedspolitiske udfordringer.
Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag B2, og du skal anvende teorier om international politik.
Delopgave C


Amerikansk økonomi

2. Sammenlign de syn på den amerikanske økonomis tilstand og håndteringen af de økonomiske udfordringer, som kommer til udtryk i bilag C1, C2 og C3.
Du skal anvende viden om økonomiske sammenhænge.
3. Du er økonomiske rådgiver for den amerikanske præsident Joe Biden. Skriv et notat til Joe Biden, der sætter ham i stand til at udforme en strategi for, hvordan amerikansk økonomi kan styrkes efter corona-krisen.
Notatet skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag C4, og du skal anvende økonomiske teorier.
Bilagsoversigt


Fællesdel

1a: Tabel 1: IMF. 2020.
1b: Tabel 2: Surveybanken. 2019.


Delopgave A: Krisen i Dansk Folkeparti

A1: Christine Cordsen: ”Analyse: Fem faktorer har skabt DF’s perfekte storm”.
DR. 22.6.2020. Uddrag.
A2: Figur 1: Folketinget. 2019.
Tabel 1: Danmarks Statistik. 2019. Berlingske Barometer. 2020.
Tabel 2: Surveybanken. 2019.
Figur 2: Norstat 2015 og 2019.
Tabel 3: BT. 2018. Wilke. 2019..
A3: Malte Bruhn: ”Kristian Thulesen Dahl fik en øjenåbner i valgkampen: Der var mange af vores folk, der hellere ville stå for at hente kaffe end at snakke med vælgerne”.
Altinget. 3.1.2020. Uddrag.


Delopgave B: Globale sikkerhedspolitiske udfordringer

B1: Figur 1: UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset. 2020.
Tabel 1: SIPRI. 2020.
Figur 2: NASA’s Goddard Institute for Space Studies (GISS). 2020.
Figur 3: UNHCR. 2020.
Figur 4: Global Terrorism Database. 2018.
Figur 5: Amerikansk sikkerhedsfirma. PurpleSec. 2019.
B2: Bjarne Nørum: ”Coronakrisen udstiller FN’s udfordringer”.
Kristeligt Dagblad 21.9.2020. Uddrag.


Delopgave C: Amerikansk økonomi

C1: Donald Trump. Tale på det republikanske partikonvent.
New York Times. 28. august 2020. Uddrag.
C2: Interview med Joe Biden om den amerikanske økonomis tilstand.
Politico 24.4. 2020. Uddrag.
C3: Interview med den amerikanske centralbankchef, Jerome Powell.
Programmet 60 Minutes. 13.5. 2020. Uddrag.
C4 BBC News
30.4. 2020
LYD