Dansk A

Digital eksamensopgave med adgang til internettet

Onsdag den 24. maj 2017
kl. 09.00-14.00

Vejledning


Vejledning specielt til dette opgavesæt
Dette opgavesæt indeholder 5 opgaver med tilhørende tekster. Opgaveformuleringerne og de trykte tekster findes i opgavehæftet. På cd´en er opgaver og tekstmateriale anbragt sammen og nummereret på samme måde som i hæftet.

Du skal besvare én af opgaverne.
Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.

Kildeoplysninger
Oplysninger om kilderne til de enkelte tekster findes i teksternes manchetter på opgavesiderne.

Henvisninger til video- og lydklip
Du kan henvise til dele af video- og lydklip f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og afslutningen af den del af en tekst, du benytter.Opgave 1


Hjemmefronten


Skriv en analyserende artikel om Hjemmefronten.
Din artikel skal indeholde en analyse og fortolkning af Hjemmefronten (tekst 1 ), hvor du bl.a. fokuserer på brugen af de filmiske virkemidler og på fremstillingen af nabokonflikterne.
Giv en perspektivering til fx genre eller tema.

I denne opgave kan du anvende materiale fra internettet.


Tekst 1:

Phie Ambo: Hjemmefronten


Dansk dokumentarfilm, 2010.
Uddraget er fra filmens begyndelse (00:00 – 08:08). Hele dokumentarfilmen varer 40 minutter.
Phie Ambo (f. 1973), dansk filminstruktør.

Stillbillede fra Hjemmefronten.Opgave 2


Debatkulturen på de sociale medier


Skriv en kronik om debatkulturen på de sociale medier.
Din kronik skal indeholde en redegørelse for synspunkterne og en karakteristik af argumentationsformen i Ondskaben stortrives på Facebook (tekst 2).
Diskuter synspunkterne.

I denne opgave skal du anvende materiale fra internettet.


Tekst 2:
Lars Holmgaard Christensen: Ondskaben stortrives på Facebook

Teksten er fra Politiken den 13. marts 2016.
Lars Holmgaard Christensen (f. 1971), medieforsker og tidligere forskningschef i sociale medier ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
Opgave 3


Katastrofemotiver


Skriv et essay om katastrofemotiver i litteratur og film.
Dit essay skal tage udgangspunkt i Litteraturen på katastrofekurs (tekst 3) og undersøge forskellige årsager til, at altomfattende katastrofer tematiseres i litteratur og film.
Inddrag eksempler.

I denne opgave kan du anvende materiale fra internettet.


Tekst 3:
Damian Arguimbau: Litteraturen på katastrofekurs

Teksten er fra Weekendavisen den 5. august 2016.
Damian Arguimbau (f. 1965), litterær agent, redaktør og konsulent, oversætter og forfatter.
Opgave 4


Dannelse og uddannelse


Skriv en kronik om uddannelsessystemets betydning for dannelsen.
Din kronik skal indeholde en redegørelse for synspunkterne og en karakteristik af argumentationsformen i En katastrofe (tekst 4).
Diskuter synspunkterne.

I denne opgave skal du anvende materiale fra internettet.


Tekst 4:
Rune Lykkeberg: En katastrofe

Teksten er fra Politiken den 16. januar 2016.
Rune Lykkeberg (f. 1974), dansk journalist og redaktør.
Opgave 5


Blikdåserne


Skriv en analyserende artikel om Blikdåserne.
Din artikel skal indeholde en analyse og fortolkning af Blikdåserne (tekst 5), hvor du bl.a. fokuserer på fortælleren og fremstillingen af hovedpersonen.
Giv en perspektivering til fx tema eller litteraturhistorie.

I denne opgave kan du anvende materiale fra internettet.


Tekst 5:
Harald Herdal: Blikdåserne

Teksten er fra Bisser og andre fortællinger, 1948.
Harald Herdal (1900-1979), dansk forfatter.
LYD

Oplysninger til brug for Copydan


Anvendt materiale:

Phie Ambo: Hjemmefronten.
Danish Documentary Production, 2010.
Bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.

Lars Holmgaard Christensen: Ondskaben stortrives på Facebook.
Politiken den 13. marts 2016.
Tegning: Mette Dreyer.

Damian Arguimbau: Litteraturen på katastrofekurs.
Weekendavisen den 5. august 2016.

Rune Lykkeberg: En katastrofe.
Politiken den 16. januar 2016.

Harald Herdal: Blikdåserne.
Udvalgte fortællinger (v. H.M. Berg).
Borgen, 1967.