Samfundsfag A
Ny ordning

2. del
Udleveres efter 40 minutter


Tirsdag den 31. august 2021
kl. 9.00-15.00Modsætninger


Opgavernes spørgsmål med bilag.

Dette opgavesæt består af en fællesdel og tre delopgaver.
Fællesdelens to spørgsmål (1a og 1b) skal begge besvares.
Af de tre delopgaver (A, B og C) skal du vælge én til besvarelse.

Ved bedømmelsen af besvarelsen vejer alle 3 spørgsmål (spørgsmål 1, 2 og 3) lige meget.
Det betyder, at fællesdelen (samlet) vejer cirka 1/3 og delopgaven cirka 2/3.

NB.
Dette opgavesæt er udarbejdet før den 1. november 2020.
Hvis du mener, at udviklingen siden da påvirker problemstillingerne, kan du inddrage aktuelle synspunkter og vurderinger i din besvarelse.Fællesdel


Besvarelserne af opgaverne 1a og 1b må samlet maksimalt fylde 700 ord.

1a. Hvad kan der af tabel 1 udledes om sammenhængen mellem holdning til, om det er muligt at forbedre sin levestandard, og opbakning til demokratiet i forskellige lande?
Besvarelsen skal understøttes af et diagram med en lineær regression, der viser sammenhængen mellem andelen, som mener, det ikke er muligt at forbedre sin levestandard, og opbakning til demokratiet.
I besvarelsen skal du anvende viden om rettigheder og pligter i et demokratisk samfund.

1b. Opstil tre hypoteser, der kan forklare de sammenhænge mellem partivalg og holdning til sociale ydelser, der kommer til udtryk i tabel 2.
Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.
Delopgave A


EU’s økonomiske udfordringer

2. Sammenlign de syn på håndteringen af EU’s økonomiske udfordringer, der kommer til udtryk i bilag A1, A2 og A3.
I sammenligningen skal du anvende viden om integration i EU.
3. Diskutér, hvilke fordele og ulemper EU’s genopretningsfond har for dansk økonomi.
Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag A4, og du skal anvende viden om EU’s betydning for den økonomiske udvikling i Danmark.
Delopgave B


Forskelle mellem sorte og hvide i USA

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag B1 (tabel 1, tabel 2, tabel 3, figur 1, figur 2 og tabel 4) kan udledes om forskelle mellem sorte og hvide i det amerikanske samfund.
Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om social differentiering og kulturelle mønstre.
3. Du er politisk rådgiver for den amerikanske præsident Joe Biden. Skriv et notat til Joe Biden, som sætter ham i stand til at håndtere uligheden mellem sorte og hvide i det amerikanske samfund.
Notatet skal tage udgangspunkt i bilag B2 og videoklippet i bilag B3, og du skal anvende sociologiske begreber og viden om forholdet mellem struktur og aktør.
Delopgave C


Demokratiets tilstand

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag C1 (tabel 1, figur 1, figur 2, figur 3, figur 4 og figur 5) kan udledes om demokratiets udvikling i Danmark, Ungarn, Italien og Storbritannien.
Besvarelsen skal understøttes af relevante beregninger og et diagram ud fra de beregnede tal, og du skal anvende viden om demokratiopfattelser.
3. Diskutér muligheder og begrænsninger ved demokratiets evne til at håndtere kriser som corona-epidemien.
Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag C2, og du skal anvende viden om magt og politiske beslutningsprocesser.
Bilagsoversigt


Fællesdel

1a: Tabel 1: Pew Research Center. 2019.
1b: Tabel 2: Surveybanken. 2019.


Delopgave A: EU’s økonomiske udfordringer

A1: Ulrik Bie: ”EU tager historisk skridt – men sender aftalen vores penge i et stort italiensk hul?”
Berlingske. 22.7.2020. Uddrag.
A2: Søren Gade: ”Vi skal ikke bøde for Sydeuropas gæld”.
Jyllands-Posten. 28.5.2020. Uddrag.
A3: Frederik Bast Phillip: ”Søren Gades kritik af EU’s genopretningsplan er kortsigtet og forfejlet”.
Ræson. 11.8.2020. Uddrag.
A4: Deadline: EU’s budget.
DR2. 21.7.2020. Uddrag.


Delopgave B: Forskelle mellem sorte og hvide i USA

B1: Tabel 1: The Economic Policy Institute. 2019.
Tabel 2: US Federal Reserve Bank. 2016.
Tabel 3: U.S. Census Bureau. 2017.
Figur 1: Bureau of Labor Statistics. 2020.
Figur 2: National Center for Health Statistics. 2018.
Tabel 4: Carson. Prisoners in 2018. U.S. Department of Justice.
B2: Lukas Oliver Rastovic og Louise Brodthagen Jensen: ”Sådan vil Biden og Trumps USA se ud”.
DR. 2.11.2020.
B3: Nesrine Malik: ”Racism in America is not the exception - it’s the norm”.
The Guardian. 7.7.2020.


Delopgave C: Demokratiets tilstand

C1: Tabel 1: Eurobarometer. 2020.
Figur 1: Eurobarometer. 2020.
Figur 2: Economist Intelligence Unit. 2020.
Figur 3: Freedom House. 2020.
Figur 4: Freedom House. 2020.
Figur 5: Economist Intelligence Unit. 2020.
C2: Svend-Erik Skaaning og Suthan Krishnarajan: ”Er demokratiet en hæmsko under pandemier?”
Berlingske, 5.4.2020. Uddrag.
LYD