Dansk A
Ny ordning

Torsdag den 20. maj 2021
Kl. 09.00-14.00Vejledning


Vejledning specielt til dette opgavesæt
Dette opgavesæt indeholder fire opgaver med tilhørende tekster.

Teksterne til de enkelte opgaver
Du finder frem til teksten eller teksterne til de enkelte opgaver ved at klikke på linket.

Du skal besvare én af opgaverne
Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.

Kildeoplysninger
Oplysninger om kilderne til de enkelte tekster findes i teksternes manchetter på opgavesiderne.

Henvisninger til video- og lydklip
Du kan henvise til dele af video- og lydklip f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og afslutningen af den del af en tekst, du benytter.Om de to opgavegenrer


Artiklen som genre
De to opgavegenrer, du kan vælge at skrive, ligger indenfor den overordnede skrivegenre: artikel. En artikel er en faktatekst, som ville kunne offentliggøres og læses af en interesseret læser.
Du er afsenderen. Den modtager, du skal have i tankerne, når du skriver, er en medborger, der interesserer sig for kultur og litteratur. Din modtager er bredt orienteret i danske medier, bøger, film og aktuelle debatter samt i den danske litteraturhistorie. Din modtager kender derfor også danskfaglige begreber som eksempelvis fortællesynsvinkel, flashforward og metafor. Det betyder, at du ikke behøver at definere disse begreber, når du bruger dem. En artikel er opbygget med en indledning, en midte og en afslutning. Indledningen er fokuseret, den rummer og åbner for centrale aspekter af emnet og din vinkel. Din artikel skal være skrevet i en sammenhængende form (dvs. ikke i punktform). Den skal have en fokuseret overskrift (til eksamen er det den titel, som hører til opgaven) og kan eventuelt rumme underoverskrifter.
I din artikel bruger du viden og tekster. Du skal præsentere de tekster, du inddrager, for din læser, hvilket vil sige, at du i din tekst skal nævne forfatter, titel og gerne årstal, når du nævner teksten første gang. Det betyder til prøven, at også de tekster, som er til opgaverne, skal præsenteres for din modtager. Du kan ikke forvente, at din læser kender det materiale, opgaven er stillet i til den skriftlige prøve.
Du skal samtidig altid henvise til det materiale, du inddrager i din artikel. Du kan henvise på flere måder, men brug samme måde gennem hele artiklen. Du kan bruge fodnoter, henvise i parentes i din tekst eller som du ellers har lært det. Det vigtigste er, at du er konsekvent gennem hele artiklen og henviser på den samme måde.

Analyserende artikel
Når du skriver en analyserende artikel, skal du undersøge en tekst ved at nærlæse den med henblik på analyse, fortolkning og vurdering. Teksten kan være mundtlig, skriftlig eller multimodal. Din opgave er at formidle din tekstforståelse klart for en læser, der ikke kender teksten, og forklare din læser, hvad der står i teksten, og hvordan teksten – også dét, der gemmer sig mellem linjerne – skal forstås. Det er vigtigt, at du i din analyse både går helt tæt på teksten og citerer centrale passager og hæver dig over dine tekstnedslag vha. relevante analysebegreber. Når du slår ned på noget i teksten, skal du huske at forklare og udlægge det for din læser. Hvis opgaven kræver det, skal du også gennem en perspektivering vise, hvordan teksten kan læses og forstås i en bredere sammenhæng, det kan fx være en litteraturhistorisk, tematisk eller genremæssig sammenhæng.

Kendetegnende for den gode analyserende artikel er det, at den viser blik for tekstens hvad, hvordan og hvorfor og formidler analysen, fortolkningen og vurderingen klart, vinklet og sammenhængende. Tænk på, at din artikel skal føre læseren frem til en samlet forståelse og perspektivering af teksten.
Typiske skrivehandlinger: Forklare, beskrive, dokumentere, udlægge, analysere, fortolke, vurdere, perspektivere.
Delvist beslægtede genrer: Anmeldelser, værklæsninger i tekster om forfatterskaber eller filmgenrer, forfatter- eller værkbiografier, foredrag om litteratur, kunst eller film, podcast/radio/tv om kultur, retoriske analyser af taler, litterære forskningsartikler.

Debatterende artikel
Når du skriver en debatterende artikel, skal du undersøge og diskutere et danskfagligt debatemne eller spørgsmål. Dit mål med artiklen skal være 1) gennem en diskussion at gøre din læser klogere på emnet og de forskellige vinkler og synspunkter, man kan anlægge på det, 2) i en mere debatterende form at argumentere for dine holdninger til emnet og gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation at forsøge at overbevise din læser om dine synspunkter.
Til den debatterende artikel knytter der sig altid et tekstmateriale – det kan både være mundtligt, skriftligt og multimodalt. Du skal undervejs i din debatterende artikel inddrage og forholde dig til tekstmaterialet ved at forklare din læser, hvilke synspunkter og argumenter der er centrale. Det er meningen, at du skal inddrage det, der er væsentligt for din egen undersøgelse eventuelt med konkrete citater eller eksempler fra teksten. Du skal samtidig inddrage andre synspunkter og eksempler, som kan understøtte din argumentation, og derved overbevise din læser. De andre synspunkter kan være fra en anden tekst, men det kan også være synspunkter, som du selv formulerer. Dine eksempler kan du hente fra aktuelle sager, egne oplevelser med relevans for emnet, eller noget du har læst eller set i undervisningen, i avisen, på nettet, i fjernsynet el.lign.

Kendetegnende for den gode debatterende artikel er, at den undersøger det danskfaglige emne, formulerer præcise synspunkter ved hjælp af relevante eksempler og belæg og formår at overbevise sin læser.
Typiske skrivehandlinger: Argumentere, eksemplificere, redegøre, karakterisere, diskutere.
Delvist beslægtede genrer: Aviskronikker, debatindlæg, klummer, diskussioner på sociale medier, tv/radio-debatter, politiske taler, avisledere, blogindlæg.Indholdsfortegnelse


Opgaver og tekster
Du skal besvare én af opgaverne 1-4. Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.
Analyserende artikler

1. Fortællinger om de voksnes verden
1. Samanta Schweblin: Julemanden sover hjemme hos os

2. Skildring af sorg
2. Jonas Risvig: Sort som iris ()

3. Faglig formidling
3a. Rather Homemade: Romantikken – hvad skete der lige der? ()
3b. Niels Martinov: RomantikDebatterende artikel

4. Influenceres ansvar
4a. Sarah Leonora Bove Krockert: Dannelsen af unges normer og værdier skal ikke varetages af ansvarsløse influencere
4b. DR P1: Fie Laursen reklamerer for sugardating ()
4c. Laura Keil: Jeg samler 60 kg plastik på 1 time ()Ortografi og tegnsætning følger originalerne. Trykfejl er dog rettet.Opgave 1


Titel: Fortællinger om de voksnes verden


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger fortællinger om de voksnes verden set fra et barns perspektiv.

I din artikel skal du analysere, fortolke og perspektivere Julemanden sover hjemme hos os (tekst 1).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at analysere og fortolke Julemanden sover hjemme hos os (tekst 1), idet du bl.a. kommer ind på barnets oplevelse og misforståelser af de voksnes relationer, kommunikation og handlinger
- at perspektivere din analyse og fortolkning til det overordnede emne for artiklen, idet du inddrager et eller flere andre eksempler fra fx litteratur, film eller artikler
- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekst til opgave 1


Til opgaven hører en tekst (tekst 1).Opgave 2


Titel: Skildring af sorg


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger en skildring af sorg.

I din artikel skal du analysere, fortolke og perspektivere kortfilmen Sort som Iris (tekst 2 ).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at analysere og fortolke, hvordan skildringen af Iris og hendes sorg understøttes af dramaturgi, filmiske virkemidler og brug af symbolik
- at perspektivere din analyse og fortolkning til det overordnede emne for artiklen, idet du inddrager et eller flere andre eksempler fra fx litteratur, film eller artikler
- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)2. Jonas Risvig: Sort som Iris


Kortfilmen Sort som Iris er instrueret af Jonas Risvig. Premiere på Ekko Shortlist 9. december 2019.

Sort som Iris
Opgave 3


Titel: Faglig formidling


Opgaveformulering
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger forskellige måder at formidle et fagligt emne til en modtager.

I din artikel skal du analysere, fortolke og perspektivere Romantikken – hvad skete der lige der? (tekst 3a ) og Romantik (tekst 3b).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at analysere og fortolke Romantikken – hvad skete der lige der? (tekst 3a ) og Romantik (tekst 3b), idet du kommer ind på, hvordan sprog, medie og virkemidler bruges modtagerbevidst i formidlingen af et fagligt emne
- at perspektivere din analyse og fortolkning til det overordnede emne for artiklen, idet du inddrager et eller flere andre eksempler på formidling af faglige emner
- at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekst til opgave 3


Til opgaven hører to tekster (tekst 3a og 3b).


3a. Rather Homemade: Romantikken – Hvad skete der lige der?


Undervisningsvideo produceret for forlaget Clio Online. YouTube, 30. juni 2014.

Romantikken – Hvad skete der lige der?
Opgave 4


Titel: Influenceres ansvar


Opgaveformulering
Skriv en debatterende artikel, hvor du med udgangspunkt i konkrete eksempler undersøger og diskuterer influenceres ansvar for den målgruppe, de henvender sig til.

I din artikel skal du inddrage Dannelsen af unges normer og værdier skal ikke varetages af ansvarsløse influencere (tekst 4a), Fie Laursen reklamerer for sugardating (tekst 4b ) og Jeg samler 60 kg plastik på 1 time (tekst 4c )

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
- at diskutere influenceres ansvar for dannelsen af unges normer og værdier ved at inddrage Dannelsen af unges normer og værdier skal ikke varetages af ansvarsløse influencere (tekst 4a) og Fie Laursen reklamerer for sugardating (tekst 4b )
- at underbygge din egen argumentation med konkrete eksempler, hvor du kan inddrage Jeg samler 60 kg plastik på 1 time (tekst 4c )
- at præsentere emnet gennem en fokuseret indledning og diskussion og forsøge at overbevise din læser gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation med en afslutning, der markerer dit synspunkt

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)


Tekster til opgave 4


Til opgaven hører tre tekster (tekst 4a, 4b og 4c).


4b. DR P1: Fie Lauersen reklamerer for sugardating


Facebookopslag fra Kulturen på P1, 4. marts 2020.

Fie Lauersen reklamerer for sugardating4c. Laura Keil: Jeg samler 60 kg plastik på 1 time


Uddrag fra YouTube projektplastik #1. Offentliggjort 7. april 2019. Laura Keil er youtuber og influencer.

Jeg samler 60 kg plastik på 1 time
Oplysninger til brug for Copydan


Bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.

Opgave 1
Samanta Schweblin: Julemanden sover hjemme hos os.
Fugle i munden, Gyldendal, 2019.

Opgave 2
Jonas Risvig: Sort som Iris.
Ekko Shortlist, premiere 9. december 2019.

Opgave 3
Niels Martinov: Romantik.
Litterære ismer – fra romantik til postmodernisme og magisk realisme, Systime, 1998.

Rather Homemade: Romantikken – Hvad skete der lige der?
Produceret for Clio Online.
YouTube, 30. juni 2014.

Opgave 4
Sarah Leonora Bove Krockert: Dannelsen af unges normer og værdier skal ikke varetages af ansvarsløse influencere.
Jyllands-Posten, 11. januar 2020.

DR P1: Fie Laursen reklamerer for sugardating.
DR P1, 4. marts 2020.

Laura Keil: Jeg samler 60 kg plastik på 1 time.
Laura Keils YouTube-kanal:
https://www.youtube.com/watch?v=_asfBHB88Mk&ab_channel=LauraKeil, 7. april 2019.