Dansk A

Digital eksamensopgave med adgang til internettet
Gammel ordning

Tirsdag den 21. august 2018
kl. 09.00-14.00

DanskNatur/retur”Naturen kan leve uden os, men vi kan ikke leve uden naturen. Vi mennesker ser os ofte stående uden for naturens verden. Måske glemmer vi, at vi er uløseligt forbundet med alle andre organismer, der lever i os, på os, omkring os og kommunikerer med hinanden og vores kroppes celler – helt uafhængigt af os.
Vi kan påvirke naturen og opleve, at vi på den måde kontrollerer den. Men gør vi det? Er bæredygtighed naturligt? Naturen er dynamisk og reagerer på enhver form for aktivitet – bæredygtighed eller ej. Naturen skaber hele tiden nye variationer, forandringer og muligheder, altså levedygtige alternativer til vores aktiviteter, og den naturlige udvælgelse tager sig af resten.”


Bagsidetekst fra Søren Rasmussen:
Mennesket i naturen - Naturen i mennesket,
Gyldendal 2016

Dette opgavesæt indeholder tekster, der på forskellig vis handler om mennesket og naturen i den antropocæne tidsalder - en tidsalder der er kendetegnet ved, at den menneskelige indflydelse er så omfattende, at vi aktivt og permanent forandrer naturen omkring os.

Du skal besvare én af opgaverne 1 – 4.
Du har 5 timer til at besvare opgaven.
Alle hjælpemidler er tilladte.

Bemærk: Materiale hentet fra internettet vurderes i bedømmelsen kun positivt, hvis det bidrager til en kvalitativ forbedring af din besvarelse. Dvs. materialet vurderes i forhold til relevans, målrettethed, tekstpræsentation og evnen til at forholde sig kildekritisk til det fundne materiale.

Overordnede bedømmelseskriterier:
Din besvarelse vil blive bedømt ud fra en helhedsbetragtning. Det er således både form og indhold, der indgår i vurderingen. Ved helhedsbedømmelse er der tale om et samspil, hvori der indgår en række indholdsmæssige og formidlingsmæssige delaspekter:

- emnedækning
- disponering
- brug af tekstmateriale
- selvstændighed
- abstraktionsniveau
- sproglig og grammatisk kompetence

I opgaveformuleringerne bruges det udvidede tekstbegreb. Dvs. at ordet ”tekst” også henviser til billedmateriale og filmklip.Tekster til emnet


Tekst 1
Maja Lunde: Biernes historie (uddrag)
Roman, oversat fra norsk, 2016

Tekst 2
Trine Ross: ”Naturen er tilbage i kunsten, men på en helt ny måde”
Essay, Politiken, 31. august 2017

Tekst 3
Sebastian Wittrock: ”Kan litteraturen redde klimaet?”
Artikel, Politiken, 15. april 2016

Tekst 4
Volvo (feat. Zlatan) - made by Sweden
Reklamespot, 25. januar 2014


Tekst 5
Alene i vildmarken (uddrag)
Reality-serie, afsnit 2:10, DR3, 4. januar 2017

Tekst 6
Morten Steiniche: ”Deprimerede klimaforskere opgiver videnskabens sprog - og taler til følelserne”
Artikel, Information, 26. april 2017

Tekst 7
A: Katharina Grosse, Untitled (2 fotos)
Landskabskunst, ARoS Aarhus Kunstmuseum, 2017

B: Rapsmark
Foto, photo-gallery.dk

Tekst 8
Naturstyrelsen: 1000 gode grunde til at bevare naturen
Kampagnefilm, 30. april 2013

Tekst 9
Historien om Danmark: Stenalder (1) (uddrag)
Historisk dokumentar, DR1, 28. juni 2017Opgaver til emnet


1. Redegør for og diskutér hovedsynspunkter og centrale begreber i ”Naturen er tilbage i kunsten, men på en helt ny måde” (tekst 2). I diskussionen skal du inddrage mindst to tekster, hvoraf den ene skal være fra opgavesættet.

Overskrift: Naturen i kunsten

Din besvarelse vil blive bedømt ud fra din evne til at:
 • udvælge og præsentere de væsentlige synspunkter og begreber i tekst 2
 • inddrage de selvvalgte tekster i din diskussion
 • argumentere sammenhængende for dine iagttagelser og synspunkter
 • udvælge og anvende relevant materiale.


2. Analysér og fortolk Biernes historie (tekst 1). Perspektivér til opgavesættets overordnede emne med inddragelse af mindst én tekst, som du selv vælger.

Overskrift: Biernes historie

Din analyse og fortolkning vil blive bedømt ud fra din evne til at:
 • fastholde et analytisk fokus
 • dokumentere væsentlige aspekter i din analyse af tekst 1
 • samle dine analytiske iagttagelser i en fortolkning
 • perspektivere fortolkningen af tekst 1 til opgavesættets overordnede emne og den selvvalgte tekst.
 
3. Denne opgave er todelt.

A: Hvordan påvirker vi naturen, og hvordan påvirker naturen os?
Skriv en kronik om naturen som med- og modspiller i det moderne menneskes liv.
I kronikken skal du inddrage mindst to tekster, hvoraf mindst én skal være fra opgavesættet.
Du vælger selv, hvilken avis din kronik skal bringes i.

B: Reflektér over og begrund dine formidlingsmæssige valg, herunder valg af avis, komposition, argumentation samt sproglige og retoriske virkemidler. Du skal dokumentere dette med eksempler fra din kronik. Denne del skal fylde cirka 400 ord.

Overskrift: Vælg selv en overskrift.

Vedr. A: Denne del udgør den primære del af din besvarelse. Din besvarelse vil blive bedømt ud fra din evne til at:
 • skrive en sammenhængende og fokuseret kronik
 • målrette kronikkens indhold og form til målgruppen og til den valgte avis
 • vinkle kronikken på en engageret og reflekteret måde
 • udvælge og aktivt inddrage relevante tekster.

Vedr. B: Din besvarelse vil blive bedømt ud fra din evne til at:
 • reflektere over og begrunde dine valg ved brug af teksteksempler og danskfaglige begreber.


4. Analysér og vurdér Volvo (feat. Zlatan) - made by Sweden (tekst 4). Perspektivér til opgavesættets overordnede emne med inddragelse af Alene i vildmarken (tekst 5).

Overskrift: Volvo made by Sweden

Din besvarelse vil blive bedømt ud fra din evne til at:
 • fastholde et analytisk fokus, der forbinder indhold og form
 • dokumentere væsentlige aspekter i din analyse af tekst 4
 • anvende dine analytiske iagttagelser i en samlet vurdering
 • perspektivere vurderingen af tekst 4 til tekst 5 og opgavesættets overordnede emne.
Tekst 1
Maja Lunde: Biernes historie (uddrag)
Roman, oversat fra norsk, 2016

Tekst 2
Trine Ross: ”Naturen er tilbage i kunsten, men på en helt ny måde”
Essay, Politiken, 31. august 2017

Tekst 3
Sebastian Wittrock: ”Kan litteraturen redde klimaet?”
Artikel, Politiken, 15. april 2016

Tekst 4
Volvo (feat. Zlatan) - made by Sweden (uddrag)
Reklamespot, 25. januar 2014


Tekst 5
Alene i vildmarken (uddrag)
Reality-serie, afsnit 2:10, DR3, 4. januar 2017

Tekst 6
Morten Steiniche: ”Deprimerede klimaforskere opgiver videnskabens sprog - og taler til følelserne”
Artikel, Information, 26. april 2017

Tekst 7
A: Katharina Grosse, Untitled (2 fotos)
Landskabskunst, ARoS Aarhus Kunstmuseum, 2017

B: Rapsmark
Foto, photo-gallery.dk

Tekst 8
Naturstyrelsen: 1000 gode grunde til at bevare naturen
Kampagnefilm, 30. april 2013

Tekst 9
Historien om Danmark: Stenalder (1) (uddrag)
Historisk dokumentar, DR1, 28. juni 2017

LYD