Dansk A

Onsdag den 10. august 2022
kl. 09.00-14.00

Vejledning


Vejledning specielt til dette opgavesæt
Dette opgavesæt indeholder 5 opgaver med tilhørende tekster.

Teksterne til de enkelte opgaver
Du finder frem til teksten eller teksterne til de enkelte opgaver ved at klikke på linket.

Du skal besvare én af opgaverne
Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.

Kildeoplysninger
Oplysninger om kilderne til de enkelte tekster findes i teksternes manchetter på opgavesiderne.

Henvisninger til video- og lydklip
Du kan henvise til dele af video- og lydklip f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og afslutningen af den del af en tekst, du benytter.Om de tre opgavegenrer


Artiklen som genre
De tre opgavegenrer, du kan vælge at skrive, ligger inden for den overordnede skrivegenre: artikel. En artikel er en faktatekst, som ville kunne offentliggøres og læses af en interesseret læser.
Du er afsenderen. Den modtager, du skal have i tankerne, når du skriver, er en medborger, der interesserer sig for kultur og litteratur. Din modtager er bredt orienteret i danske medier, bøger, film og aktuelle debatter samt i den danske litteraturhistorie. Din modtager kender derfor også danskfaglige begreber som eksempelvis fortællesynsvinkel, flashforward og metafor. Det betyder, at du ikke behøver at definere disse begreber, når du bruger dem.

En artikel er opbygget med en indledning, en midte og en afslutning. Indledningen er fokuseret, og den åbner for centrale aspekter af emnet og din vinkel. Din artikel skal være skrevet i en sammenhængende form (dvs. ikke i punktform). Den skal have en fokuseret overskrift (til eksamen er det den titel, som hører til opgaven) og kan eventuelt rumme underoverskrifter.

I din artikel bruger du viden og tekster. Du skal præsentere de tekster, du inddrager, for din læser, det vil sige i din tekst oplyse om forfatter, titel og gerne årstal, når du nævner teksten første gang. Det betyder til prøven, at også de tekster, som er til opgaverne, skal præsenteres for din modtager. Du kan ikke forvente, at din læser kender dem eller sidder med hæftet fra den skriftlige prøve.
Du skal samtidig altid henvise til det materiale, du inddrager i din artikel. Du kan henvise på flere måder, men brug samme måde gennem hele artiklen. Du kan bruge fodnoter, henvise i parentes i din tekst, eller som du ellers har lært det. Det vigtigste er, at du er konsekvent gennem hele artiklen og henviser på den samme måde.

Analyserende artikel
Når du skriver en analyserende artikel, skal du undersøge en tekst ved at nærlæse den med henblik på analyse, fortolkning og vurdering. Teksten kan være mundtlig, skriftlig eller multimodal, Din opgave er at formidle din tekstforståelse klart for en læser, der ikke kender teksten, og forklare din læser, hvad der står i teksten, og hvordan teksten – også dét, der gemmer sig mellem linjerne – skal forstås. Det er vigtigt, at du i din analyse både går helt tæt på teksten og citerer centrale passager og hæver dig over dine tekstnedslag vha. relevante analysebegreber. Når du slår ned på noget i teksten, skal du huske at forklare og udlægge det for din læser. Du skal også, hvis opgaven kræver det, gennem en perspektivering vise, hvordan teksten kan læses og forstås i en bredere sammenhæng, det kan fx være en litteraturhistorisk, tematisk eller genremæssig sammenhæng.

Kendetegnende for den gode analyserende artikel er det, at den viser blik for tekstens hvad, hvordan og hvorfor og formidler analysen, fortolkningen og vurderingen klart, vinklet og sammenhængende. Tænk på, at din artikel skal føre læseren frem til en samlet forståelse og perspektivering af teksten.
Typiske skrivehandlinger: Forklare, beskrive, dokumentere, udlægge, analysere, fortolke, vurdere, perspektivere.
Delvist beslægtede genrer: Anmeldelser, værklæsninger i tekster om forfatterskaber eller filmgenrer, forfatter- eller værkbiografier, foredrag om litteratur, kunst eller film, podcast/radio/tv om kultur, retoriske analyser af taler, litterære forskningsartikler.

Debatterende artikel
Når du skriver en debatterende artikel, skal du undersøge og diskutere et danskfagligt debatemne eller spørgsmål. Dit mål med artiklen skal være 1) gennem en diskussion at gøre din læser klogere på emnet og de forskellige vinkler og synspunkter, man kan anlægge på det, 2) i en mere debatterende form at argumentere for dine holdninger til emnet og gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation forsøge at overbevise din læser om dine synspunkter.
Til den debatterende artikel knytter der sig altid et tekstmateriale – det kan både være mundtligt, skriftligt og multimodalt. Du skal undervejs i din debatterende artikel inddrage og forholde dig til tekstmaterialet ved at forklare din læser hvilke synspunkter og argumenter, der er centrale. Det er meningen, at du skal inddrage det, der er væsentligt for din egen undersøgelse eventuelt med konkrete citater eller eksempler fra teksten. Du skal samtidig inddrage andre synspunkter og eksempler, som kan understøtte din argumentation og derved overbevise din læser. De andre synspunkter kan være fra en anden tekst, men det kan også være synspunkter, som du selv formulerer. Dine eksempler kan du hente fra aktuelle sager, egne oplevelser med relevans for emnet, eller noget du har læst eller set i undervisningen, i avisen, på nettet, i fjernsynet el. lign.

Kendetegnende for den gode debatterende artikel er, at den undersøger det danskfaglige emne, formulerer præcise synspunkter ved hjælp af relevante eksempler og belæg og formår at overbevise sin læser.
Typiske skrivehandlinger: Argumentere, eksemplificere, redegøre, karakterisere, diskutere.
Delvist beslægtede genrer: Aviskronikker, debatindlæg, klummer, diskussioner på sociale medier, tv/radio-debatter, politiske taler, avisledere, blogindlæg.

Reflekterende artikel
Når du skriver en reflekterende artikel, skal du undersøge og reflektere over et danskfagligt emne eller spørgsmål. At reflektere vil sige at tænke, overveje og undre sig, og målet med artiklen er dels at formidle denne refleksion, dels at få læseren til at reflektere sammen med dig.
Du skal gennem din artikel vise, at du både kan formulere abstrakte overvejelser over emnet og præsentere og inddrage konkrete eksempler, som du kobler til dine abstrakte overvejelser. De konkrete eksempler vil du blive bedt om at hente fra det tilknyttede tekstmateriale (mundtligt, skriftligt eller multimodalt), men derudover kan eksemplerne også være egne iagttagelser, erfaringer og oplevelser, noget du har læst eller set i undervisningen, i avisen, på nettet, i fjernsynet el. lign., som du inddrager. Du vil ofte blive bedt om at gå i dybden med en del af det udleverede materiale. Det betyder ikke, at du skal foretage en fuldstændig analyse af materialet, men at du skal kunne uddrage en eller flere vigtige analytiske pointer, som du kan koble til dine abstrakte overvejelser om emnet og anvende som eksempler.

Kendetegnende for den gode reflekterende artikel er, at den er drevet af en personlig stemme, som er opmærksom på at få læseren til at tænke med. Man vil derfor sige at den reflekterende artikel er dialogisk, og at refleksionerne åbner emnet og viser, hvordan du gennem din tanke- og skriveproces bliver gradvist klogere på dit emne sammen med læseren.
Typiske skrivehandlinger: Undersøge, overveje, give konkrete eksempler, reflektere, metareflektere, filosofere.
Delvist beslægtede genrer: Essays, new journalism, blogs, litterære dagbøger, filosofiske skrifter.Indholdsfortegnelse


Du skal besvare én af opgaverne 1 - 5. Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.

Analyserende artikler

1. Intertekstualitet og fiktion
1. Mathias Elmose Andersen: Der var engang en jæger 

2. Tekster med tomme pladser
2. Anna Møller: På vej til Skoven

3. Digte om hverdagsliv
3a. Thøger Larsen: Middag
3b. Tom Kristensen: Middag
3c. J.F. Willumsen: Badende børn på Skagen Strand
3d. Svend Johansen: Kongens Nytorv


Debatterende artikel

4. Grøn markedsføring
4a. Dennis Friis Thaagaard: Er virksomhederne altid så ansvarlige, som de siger?
4b. Timme Bisgaard Munk: Greta Thunberg tager fejl - greenwashing er en dyd
4c. Danish Crown: Klimakontrolleret gris 
4d. Adidas: ADIDAS Primeblue - stop plastikforurening 


Reflekterende artikel

5. Dokumentarister med holdning
5a. Kristian Lindberg og Sarah Iben Almbjerg: Skjult agenda eller benhårde fakta: Sådan skal du forstå den nye bølge af dokumentarfilm.
5b. Frederik Brun Madsen: Partiernes skjulte overgreb 
5c. Christoffer Guldbrandsen: Den hemmelige krig Opgave 1


Intertekstualitet og fiktionAnalyserende artikel
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger brug af intertekstualitet i fiktion. I din artikel skal du analysere og fortolke kortfilmen Der var engang en jæger (tekst 1 ).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
 • At analysere og fortolke kortfilmen, herunder hvordan filmiske virkemidler anvendes i fremstillingen af karaktererne.
 • At undersøge, hvordan filmen udfordrer modtagernes forventninger bl.a. gennem brugen af intertekstualitet, dvs. referencer til andre tekster og genrer. Du kan perspektivere filmen til et eller flere andre eksempler på fiktion, der gør brug af intertekstualitet.
 • At formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning.
Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).


1. Mathias Elmose Andersen: Der var engang en jæger


Kortfilmen er en afgangsfilm fra Super8, 2015. Filmen er instrueret af Mathias Elmose Andersen og skrevet af Ditte Svane. Super8 er en filmuddannelse, der ligger i Filmby Aarhus.
Mathias Elmose Andersen, dansk filminstruktør. Ditte Svane, dansk manuskriptforfatter og filmlærer.


Der var engang en jæger
Opgave 2


Tekster med tomme pladser


Analyserende artikel
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger fiktion med mange tomme pladser. I din artikel skal du analysere og fortolke På vej til Skoven (tekst 2a) og på baggrund heraf perspektivere til en eller flere andre eksempler på fiktion med mange tomme pladser. Betegnelsen ’tomme pladser’ er forklaret i tekst 2b.

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
 • At analysere og fortolke novellen, herunder fremstillingen af hovedpersonen og hendes oplevelse af forholdet til Kim. Kom i den forbindelse ind på tekstens tomme pladser og deres virkning.
 • At perspektivere til en eller flere andre fiktive tekster med mange tomme pladser.
 • At formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning.
Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).


Tekst 2a (og 2b)


Der hører én tekst til opgaven: Tekst 2a.
Under teksten er sat en faktaboks (2b). Det er ikke et krav, at denne skal inddrages i opgavebesvarelsen.Opgave 3


Digte om hverdagsliv


Analyserende artikel
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger digte, der fremstiller hverdagsliv. I din artikel skal du analysere, fortolke og sammenligne digtene Middag (tekst 3a) og Middag (tekst 3b).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:
 • At analysere og fortolke digtenes fremstilling af hverdagsliv. Undersøg herunder, hvordan sproglige og stilistiske virkemidler er med til at skabe stemning i digtene.
 • At sammenligne de to digtes fremstilling af hverdagsliv. Du kan desuden lave en perspektivering af digtene, eksempelvis til billederne Badende børn på Skagen Strand (tekst 3c) og Kongens Nytorv (tekst 3d).
 • At formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning.
Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).


Tekst 3a, 3b, 3c og 3d


Der hører fire tekster til opgaven.Opgave 4


Grøn markedsføring


Debatterende artikel
Skriv en debatterende artikel, hvor du undersøger, om det overvejende er positivt eller negativt, at virksomheder appellerer til klima- og miljøbevidsthed i deres markedsføring. I din artikel skal du diskutere og debattere emnet ved bl.a. at inddrage Er virksomhederne altid så ansvarlige, som de siger? (tekst 4a) og Greta Thunberg tager fejl - greenwashing er en dyd (tekst 4b) samt mindst én af de to reklamefilm Klimakontrolleret gris (tekst 4c ) og Adidas Primeblue - Stop Plastikforurening (tekst 4d ).

I din undersøgelse skal du særligt fokusere på:
 • At diskutere og debattere, om det overvejende er positivt eller negativt, at virksomheder appellerer til klima- og miljøbevidsthed i deres markedsføring, idet du bl.a. inddrager hovedsynspunkter og argumenter fra Er virksomhederne altid så ansvarlige, som de siger? (tekst 4a) og Greta Thunberg tager fejl - greenwashing er en dyd (tekst 4b).
 • At underbygge dine synspunkter ved at inddrage konkrete eksempler på, at virksomheder bruger greenwashing i deres markedsføring. Inddrag overvejelser over virkemidlerne i mindst én af de to reklamefilm Klimakontrolleret gris (tekst 4c ) og Adidas Primeblue - Stop Plastikforurening (tekst 4d ).
 • At præsentere emnet gennem en fokuseret indledning og diskussion og forsøge at overbevise din læser gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation med en afslutning, der markerer dit synspunkt.
Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).


Tekst 4a og 4b


Der hører fire materialer til opgaven.


4c. Danish Crown: Klimakontrolleret gris


Reklamefilmen Klimakontrolleret gris er fra 2020 og produceret for Danish Crown og bragt på Landbrug & Fødevarers Youtubekanal.
Danish Crown er en dansk internationalt orienteret slagterivirksomhed.


Klimakontrolleret gris4d. Adidas: ADIDAS Primeblue - stop plastikforurening


Reklamefilmen ADIDAS Primeblue - stop plastikforurening er fra 2021 og produceret for Adidas og bragt på Løbeshop.dk’s Youtubekanal.
Adidas er et firma, der producerer sportsudstyr.


Stop plastikforurening
Opgave 5


Dokumentarister med holdning


Reflekterende artikel
Skriv en reflekterende artikel, hvor du undersøger forholdet mellem saglighed og subjektivitet i dokumentarer, hvor dokumentaristen tydeligt har taget stilling til sagen. I din artikel skal du inddrage Skjult agenda eller benhårde fakta: Sådan skal du forstå den nye bølge af dokumentarfilm (tekst 5a). Gå endvidere i dybden med mindst en af filmene Partiernes skjulte overgreb: En syg kultur (tekst 5b ) og Den hemmelige krig (tekst 5c ).

I din undersøgelse skal du særligt fokusere på:
 • At reflektere over, hvor sagligt en dokumentarist kan formidle sandheden om en sag, når vedkommende samtidig har valgt side. Du kan i dine refleksioner fx komme ind på filmiske virkemidler og karakterfremstilling. Du skal inddrage et eller flere udsagn fra Skjult agenda eller benhårde fakta: Sådan skal du forstå den nye bølge af dokumentarfilm (tekst 5a).
 • At inddrage mindst en af filmene Partiernes skjulte overgreb (tekst 5b ) og Den hemmelige krig (tekst 5c ) som eksempler på dokumentarer, der har en intention om at formidle en sandhed. Du må gerne inddrage et eller flere andre eksempler.
 • At skrive dialogisk og reflekterende med en personlig stemme, der forholder sig til både emnet og til din egen tanke- og skriveproces.
Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum).


Tekst 5a


Der hører tre materialer til opgaven.


5b. Frederik Brun Madsen: Partiernes skjulte overgreb


Dokumentarserien Partiernes skjulte overgreb er fra 2020, instrueret af Frederik Madsen og produceret af DocEye.
Serien undersøger i tre episoder kulturen i de danske ungdomspolitiske partier. I serien står ni unge kvinder frem og fortæller om seksuelle krænkelser og overgreb. Klippet er fra seriens første episode,
En syg kultur (00:00-03:57).
Frederik Brun Madsen (f.1976), dansk journalist og TV-tilrettelægger.


Partiernes skjulte overgreb5c. Christoffer Guldbrandsen: Den hemmelige krig


Dokumentarfilmen Den hemmelige krig er fra 2006, instrueret af Christoffer Guldbrandsen.
I begyndelsen af 2002 blev danske specialstyrker sendt til Afghanistan for at deltage i krigen mod terror. En ny og aktiv linje blev dermed lagt i dansk udenrigspolitik. Filmen
Den hemmelige krig forsøger at dokumentere, at danske soldater deltog i udlevering af afghanere til det amerikanske militærfængsel, Guantanamo, beliggende på Cuba. Guantanamo blev brugt til at afhøre og torturere vilkårligt fængslede personer, uden nogen juridisk beskyttelse fra det amerikanske retssystem. Dokumentarfilmens varighed er 56 minutter. Klippet er fra filmens start (00:00-03:53).
Christoffer Guldbrandsen (f.1971), dansk journalist og dokumentarfilminstruktør.


Den hemmelige krig
Oplysninger til brug for CopydanMathias Elmose Andersen: Der var engang en jæger.
Super8, 2015.
Bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.

Anna Møller: På vej til Skoven.
Se, hunden er løs.
EC Edition, 2020.

Thøger Larsen: Middag.
Jord.
Eget forlag, 1904.

Tom Kristensen: Middag.
Fribytterdrømme.
J. L. Lybeckers forlag, 1920.

J.F.Willumsen: Badende børn på Skagen Strand.
1909.
www.willumsensmuseum.dk.

Svend Johansen: Kongens Nytorv.
1926.
www.ny-carlsbergfondet.dk.

Dennis Friis Thaagaard: Er virksomhederne altid så ansvarlige, som de siger?
Kristeligt Dagblad den 28. februar 2018.

Timme Bisgaard Munk: Greta Thunberg tager fejl - greenwashing er en dyd.
Berlingske den 3.september 2021.

Danish Crown: Klimakontrolleret gris.
2020.
Bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.

Adidas: ADIDAS Primeblue - stop plastikforurening.
2021.
Bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.

Kristian Lindberg og Sarah Iben Almbjerg: Skjult agenda eller benhårde fakta: Sådan skal du forstå den nye bølge af dokumentarfilm.
Berlingske den 20. april 2021.

Frederik Brun Madsen: Partiernes skjulte overgreb.
DocEye 2020.
Bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.

Christoffer Guldbrandsen: Den hemmelige krig.
2006.
Bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.