Engelsk B

Torsdag den 2. december 2021
kl. 09.00-14.00

Vejledning til opgavesættet


Du skal besvare følgende opgaver:
 • Assignment 1-5
 • I Assignment 5 skal du vælge A eller B
Tekster til Assignment 5:
5A – Fiction: “Edge of the World”, a short story by Souvankham Thammavongsa, 2020.
5B – Non-fiction: “Which Floor?”, an essay by Loretta Ramkissoon, 2019.

Vejledning og skabelon til at løse opgaven
Den samlede eksaminationstid for Assignment 1-5 er 5 timer. Besvarelsen bedømmes som en helhed ud fra de faglige mål for niveauet. Der lægges vægt på beherskelsen af det engelske sprog, forståelse af forlægget og færdighed i skriftlig fremstilling på engelsk.

Det anbefales, at du skriver din besvarelse i skabelonen, som ligger under Template i menuen til venstre. Besvarelsen afleveres i ét dokument med opgaverne i rækkefølgen 1-5.Henvisninger til tekst, video- og lydklip


Hvis du citerer, skal du angive kilde.
Alt anvendt materiale skal være engelsksproget og angives med kildehenvisninger. Til forklaring af grammatiske opgaver kan materialerne være på dansk.
Du kan henvise til dele af video- og lydklip, f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og slutningen af klippet.


Generel skabelon for henvisninger


Henvisninger
Du henviser til tekster ved enten 1) at angive linjenummeret eller minuttalsangivelsen i en fodnote eller ved 2) at sætte linjenummeret eller minuttalsangivelsen i parentes inde i din tekst:
Ved én linje: l. 34
Ved flere linjer: ll. 35-37
Ved minuttalsangivelse: 01:23-02:12

I fodnoter angives:
Opslag i bog
“Hvad er et ‘utælleligt ord’?”. Helle Brieghel og Dorthe Chalotte Hansen. Engelsk Grundgrammatik. Questions and Answers. Systime 2010. p. 47.

Artikel fra bog eller antologi
“Post-Modernism”. Gitte Vest Barkholt and Jørgen Døssing Jepsen. A Short History of Literature in English. A Handbook. Systime 2010. pp. 79-93.Tekster i opgavesættet


Teksternes ortografi og tegnsætning følger forlæggene. Trykfejl er dog rettet.
Opsætningen følger ikke nødvendigvis forlæggene. Dog følges forlægget nøje, hvor opsætningen på den ene eller anden måde indgår i opgaven.
Assignment 1


Find alle verberne (udsagnsordene) i præsens (nutid) i nedenstående tekst, og omskriv dem til præteritum (datid). Skriv hele teksten som dit svar, og markér verberne tydeligt som i eksemplet.

Eksempel: It seems…

It seemed

It seems they’re expected to wade out to the boat. The old couple with the matching binoculars go first. They’re both wearing wide-legged khaki-shorts, which they roll up even farther, exposing stringy whitish legs which are surprisingly muscular. Even so, the drooping bottoms of their shorts are wet through by the time they reach the boat’s ladder. The two speckled pink girls make it with a lot of shrieking. Lora unties her tie dye, under which she’s wearing a black bikini half a size too small, and drapes it around her neck. She holds the purple cloth bag she’s carrying at shoulder height and surges into the water; surf breaks around her thighs, which bulge out of the bikini like caricatures of thighs. […] Rennie considers her options. She can either hitch up her dress and tuck it into her underpants, with everyone watching her, or get it wet and smell like seaweed for the rest of the day. She compromises, hiking her skirt halfway up and draping it through the sash tie. It gets wet anyway.

Margaret Atwood, Bodily Harm, 1981

Assignment 2


Besvar opgave a., b. og c. Brug relevant grammatisk terminologi. Skriv dit svar på dansk.

  a.  Find og skriv tre forskellige konjunktioner (bindeord).

  b.  Find og skriv tre verballed (udsagnsled) i tre forskellige grammatiske tider. Find og skriv deres tilhørende subjekt (grundled). Forklar kort ud fra dine eksempler reglerne for kongruens på engelsk.

  c.  Find og skriv tre forskellige typer pronominer (stedord). Angiv for hvert eksempel, hvilken type pronomen der er tale om.

Chorus of the Captains
Assignment 3


The sentences below, which are from two different texts, have been jumbled.

Connect the sentences so that they form two coherent texts.


a. what it is – could harbour life.
b. kilometres – an area roughly the size of Scotland.
c. The mobile lab now rolling across the crater plain at fifty miles
d. spaceship – and in an emergency it could even fly.
e. Agency spacecraft suggests a large body of liquid water, as well
f. it was a self-contained base in which twenty men could live and work for several weeks.
g. New radar data from a European Space
h. an hour looked rather like an outsized trailer mounted
i. as three smaller lakes, are spread out over 75,000 square
j. Indeed, it was virtually a land-going
k. There is potential that the liquid water – if that is
l. on eight flex-wheels. But it was very much more than this;
Assignment 4


Besvar både opgave a. og b.

Nedenstående tekst er et læserbrev sendt til den britiske avis The Telegraph. Brevet er en del af en debat om katte i haver.

  a.  Beskriv kort den sproglige stil i teksten, fx med hensyn til sætningsopbygning og ordvalg. Brug eksempler fra teksten. Skriv dit svar på dansk.

SIR – Cat lovers seem totally unaware that some people prefer to have wild birds in their gardens.

Worse, as we know, cats defecate anywhere other than in their own patch, which can make a
 3 
neighbour’s garden unusable.

Since cat ownership will inevitably affect others negatively, cat numbers should be controlled in
densely populated areas. It is extraordinary that pets are free to roam on other people’s property
 6 
without limitation.

Chris Lambert
Tadworth, Surrey

www.telegraph.co.uk


  b.  Write a formal and grammatically correct reply from a cat owner (50 - 75 words).
Assignment 5


 • Answer 5A or 5B.
Assignment 5A - Fiction


 1. Write a short summary of Souvankham Thammavongsa’s short story “Edge of the World” in about 125 words.

 2. Write an analytical essay (600-900 words) in which you analyse and interpret the short story. Your essay must focus on the relationship between the characters.

  Include the following analytical terms in your essay:
  conflict, narrative technique, main theme

  Your essay must include references to the text.


Material
Souvankham Thammavongsa, “Edge of the World”, 2020.Assignment 5B - Non-fiction


 1. Write a short summary of Loretta Ramkissoon’s essay “Which Floor?” in about 125 words.

 2. Write an analytical essay (600-900 words) about the essay. Your essay must focus on the writer’s use of personal experience. Discuss briefly how the local community shapes people’s identity.

  Include the following analytical terms in your essay:
  intention, style, structure

  Your essay must include references to the text.


Material
Loretta Ramkissoon, “Which Floor?”, an essay from the anthology Common People (2019).Sources


Anvendt materiale (til brug for Copydan):

Margaret Atwood. Bodily Harm. McClelland & Stewart, 1981.

Video. “Amanda Gorman Performs at Super Bowl LV”. YouTube website, February 8, 2021, viewed April 2021. (www.youtube.com)

“Salty Lakes the Size of Scotland Could be Buried Beneath Martian Pole”. SkyNews website, September 29, 2020, viewed April 2021. (www.news.sky.com)

Arthur C. Clarke. 2001: A Space Odyssey. (1968) London: Arrow, 1990.

“Letters: A BBC Repeats Channel Provides Even Less Motive to Pay for a Licence”. The Telegraph website, March 31, 2021, viewed April 2021. (www.telegraph.co.uk)

Souvankham Thammavongsa. “Edge of the World”, The Atlantic website, March 13, 2020, viewed April 2021. (www.theatlantic.com)

Loretta Ramkissoon. “Which Floor?”, from the anthology Common People, ed. by Kit de Waal. London: Unbound, 2019.