Samfundsfag A
Ny ordning

1. del


Fredag den 4. december 2020
kl. 9.00-15.00Værdier


Opgavernes spørgsmål uden bilag.
Opgavernes spørgsmål med bilag udleveres kl. 9.40.

Dette opgavesæt består af en fællesdel og tre delopgaver.
Fællesdelens to spørgsmål (1a og 1b) skal begge besvares.
Af de tre delopgaver (A, B og C) skal du vælge én til besvarelse.

Ved bedømmelsen af besvarelsen vejer alle 3 spørgsmål (spørgsmål 1, 2 og 3) lige meget.
Det betyder, at fællesdelen (samlet) vejer cirka 1/3 og delopgaven cirka 2/3.Fællesdel


Besvarelserne af opgaverne 1a og 1b må samlet maksimalt fylde 700 ord.

1a. Hvad kan der af tabel 1 udledes om sammenhængen mellem indkomst og holdning til, om indkomstforskellene i samfundet skal gøres mindre?
Besvarelsen skal understøttes af et diagram med en lineær regression, der viser sammenhængen mellem indkomst og holdning til, om indkomstforskellene i samfundet skal gøres mindre.
Du skal anvende viden om vælgeradfærd.

(Tabellen udleveres kl. 9.40)

1b. Opstil tre hypoteser, som kan forklare de sammenhænge mellem køn, alder, partivalg og holdning til ligestilling i Danmark, der kommer til udtryk i tabel 2.
Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

(Tabellen udleveres kl. 9.40)
Delopgave A


Velfærdsstatens fremtid

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag A1 (figur 1, figur 2, tabel 1, figur 3 og tabel 2) kan udledes om den danske velfærdsstats udvikling.
Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger og et diagram ud fra de beregnede tal.
Du skal anvende viden om velfærdsmodeller.
3. Diskutér, hvilke positive og negative konsekvenser det vil have for danskerne, hvis velfærdsydelserne i højere grad leveres af private virksomheder og finansieres via brugerbetaling.
Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag A2, og du skal anvende viden om ideologier.
Delopgave B


Irans atomprogram

2. Sammenlign de syn på USA’s politik overfor Iran, som kommer til udtryk i bilag B1, B2 og B3.
I sammenligningen skal du anvende teorier om international politik.
3. Du er politisk rådgiver for Danmarks udenrigsminister. Skriv et notat til udenrigsministeren, som sætter vedkommende i stand til at formulere en strategi for Danmarks udenrigspolitiske samarbejde med EU og USA i forhold til Iran.
Notatet skal tage udgangspunkt i bilag B4, og du skal anvende viden om mål og muligheder i dansk udenrigspolitik.
Delopgave C


Unges sociale liv

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag C1 (tabel 1, tabel 2, figur 1, tabel 3, figur 2 og figur 3) kan udledes om ændringer i unges sociale liv i perioden fra 2009 til 2017.
Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om socialisering.
3. Diskutér fordele og ulemper for de unge ved en stigende brug af sociale medier.
Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag C2, og du skal anvende sociologiske teorier.
LYD