Dansk A
Ny ordning

Fredag den 21. maj 2021
kl. 09.00-14.00

DanskDyret i mennesket og mennesket i dyret”Vi masseproducerer svin, så vi kan få bacon på bordet, mens vi taler bekymret om indekattens manglende stimulans. Historisk har vi behandlet kæledyr og produktionsdyr forskelligt, og det eneste konstante i menneskets forhold til dyr er, at måden vi opfatter dem på, er under evig forandring.

Det er stort set umuligt at slippe uden om dyrene. På pladser og stræder er der duer og måger; i vores tegnefilm er der hunde, løver og dådyr; der er dyreprogrammer i bedste sendetid; tv-kanaler, der kun viser dyr; dyr som legetøj på børneværelserne. For ikke at tale om fluerne.

Egentlig er vores liv så filtret sammen, at man slet ikke kan tale om et modsætningsforhold mellem dyr og mennesker. Mennesket er jo også et dyr.

[…]

Dyrene har altid været i menneskets nærhed og bevidsthed. Men måden, vi opfatter dyr på, er evigt foranderlig. Vi kan se på dyr som vilde dyr, nyttedyr, skadedyr og ikke mindst den helt særlige kategori: kæledyr.”


Rasmus Elmelund og Catarina Nedertoft Jessen: ”Vi er alle dyr”,
Information, 23. juli 2015


Dette opgavesæt indeholder tekster, der på forskellig vis handler om forholdet mellem menneske og dyr.
Du skal besvare én af opgaverne 1 – 5, som du finder på de følgende sider.

Du har 5 timer til at besvare opgaven.Tekster til emnet


Tekst 1
Poul Ørum: ”Rotten”
Novelle, 1961

Tekst 2
PING PONG: ”Med Line Knutzon og Søren Ulrik Thomsen” (uddrag)
Radioprogram, DR, P1, 2019

Tekst 3
Et skud AK: ”Hvordan er en ko lækker?” (uddrag)
Radioprogram, Radio 24syv, 2019

Tekst 4
Lars Pedersen Arendt (instr.): Beast
Kortfilm, 2009

Tekst 5
Peter C. Kjærgaard: Familien (uddrag)
Tænkepause, 2015

Tekst 6
ANIMA: Mit liv som burhøne
Kampagnefilm, 2016

Tekst 7
Christian Bennike: ”Dyrs indre liv er dybere, end vi tror”
Artikel, Politiken, 16. april 2020

Tekst 8
Joakim Grundahl: ”Naturfilm har altid været iscenesat”
Artikel, Information, 23. juli 2016

Tekst 9
Vilde vidunderlige Danmark: “Skoven” (uddrag)
Dokumentarprogram, DR1, sæson 1, episode 1, 2020

Tekst 10
A: Allan Otte: Naturligst
Maleri, 2017

B: William Wegman: Looking Right
Fotografi, 2015

C: Johan Thomas Lundbye: En kostald i en bondegård. Vejby
Maleri, 1844

D: Patricia Piccini: The Couple
Skulptur, 2018

Tekst 11 (uden for emnet)
Bo Green Jensen: ”Prinsesse Aura og maskinens sjæl”
Novelle, 1983

Opgaver til emnet


1. Analysér og vurdér Familien (tekst 5) med særligt fokus på tekstens argumentation og retorik. Diskutér derefter tekstens centrale synspunkter. I diskussionen skal du inddrage mindst én anden tekst fra opgavesættet.

Overskrift: Familien

I en analyse, vurdering og diskussion skal du anvende danskfaglig viden og relevante danskfaglige begreber.
I analysen skal du analysere tekstens argumentation og retorik, herunder brugen af sproglige virkemidler. Der skal være et tydeligt fokus i analysen, og dine iagttagelser skal underbygges med tekstdokumentation. Analysen skal munde ud i en vurdering af, hvor nuanceret og relevant tekstens samlede argumentation er.
I diskussionen skal du undersøge forskellige synspunkter på det emne, tekst 5 behandler. Diskussionen skal inddrage og videreudvikle de centrale synspunkter i tekst 5 og holde dem op imod egne og udvalgte synspunkter fra den eller de selvvalgte tekster. De inddragede synspunkter skal således bidrage til at nuancere diskussionen.


2. Denne opgave er todelt:

  A: Skriv en kronik om forholdet mellem menneske og dyr.
I kronikken skal du inddrage mindst to tekster fra opgavesættet.

  B: Begrund din argumentation og dine øvrige formidlingsmæssige valg, herunder sproglige og retoriske virkemidler. Du skal dokumentere dette med eksempler fra din kronik.

  Overskrift: Vælg selv en overskrift

A:
I en kronik skal du undersøge en given problemstilling og argumentere for din holdning på en engageret, selvstændig og nuanceret måde.
Din kronik skal have et klart hovedsynspunkt, som skal understøttes af pointer fra de selvvalgte tekster.
Din kronik skal formidles med en tydelig vinkel og på en retorisk og sprogligt bevidst måde.

B:
I del B skal du med brug af danskfaglige begreber begrunde dine formidlingsmæssige valg, herunder dokumentere din argumentation, dine retoriske valg og sproglige virkemidler ved hjælp af karakteristiske eksempler fra din egen tekst.
Denne del skal fylde 400-600 ord.


3. Analysér og fortolk ”Rotten” (tekst 1).

Perspektivér til opgavesættets overordnede emne. I din perspektivering skal du inddrage mindst én selvvalgt tekst fra opgavesættet.

Overskrift: Rotten

I en analyse, fortolkning og perspektivering skal du anvende danskfaglig viden og relevante danskfaglige begreber.
Der skal være et tydeligt fokus i analysen, og dine iagttagelser skal underbygges med tekstdokumentation. Analysen skal munde ud i en samlet fortolkning af teksten.
I perspektiveringen skal du sætte din fortolkning af teksten ind i en større sammenhæng, der knytter sig til opgavesættets emne og den eller de selvvalgte tekster og bidrager til den samlede forståelse af teksten.


4. Analysér og fortolk Beast (tekst 4).

Perspektivér til opgavesættets overordnede emne. I din perspektivering skal du inddrage mindst én selvvalgt tekst fra opgavesættet.

Overskrift: Beast

I en analyse, fortolkning og perspektivering skal du anvende danskfaglig viden og relevante danskfaglige begreber.
Der skal være et tydeligt fokus i analysen, og dine iagttagelser skal underbygges med tekstdokumentation.
I fortolkningen skal du sammenfatte dine analyseiagttagelser til en samlet forståelse af sammenhængen mellem formen og indholdet.
I perspektiveringen skal du sætte din fortolkning af teksten ind i en større sammenhæng, der knytter sig til opgavesættets emne, den eller de selvvalgte tekster og bidrager til den samlede forståelse af teksten.


5. (uden for tema)

Analysér og fortolk ”Prinsesse Aura og maskinens sjæl” (tekst 11).

Perspektiver til den litteraturhistoriske sammenhæng, teksten indgår i.

Overskrift: Prinsesse Aura og maskinens sjæl

I en analyse og fortolkning skal du anvende danskfaglig viden og relevante danskfaglige begreber.
Der skal være et tydeligt fokus i analysen, og dine iagttagelser skal underbygges med tekstdokumentation. Analysen skal munde ud i en samlet fortolkning af teksten.
I perspektiveringen skal du sætte din fortolkning af teksten ind i en større litteraturhistorisk sammenhæng, der bidrager til den samlede forståelse af teksten og dens relevans i dag.
Tekst 1
Poul Ørum: ”Rotten”
Novelle, 1961

Tekst 2
PING PONG: ”Med Line Knutzon og Søren Ulrik Thomsen” (uddrag)
Radioprogram, DR, P1, 2019

Tekst 3
Et skud AK: ”Hvordan er en ko lækker?” (uddrag)
Radioprogram, Radio 24syv, 2019

Tekst 4
Lars Pedersen Arendt (instr.): Beast
Kortfilm, 2009

Tekst 5
Peter C. Kjærgaard: Familien (uddrag)
Tænkepause, 2015

Tekst 6
ANIMA: Mit liv som burhøne
Kampagnefilm, 2016

Tekst 7
Christian Bennike: ”Dyrs indre liv er dybere, end vi tror”
Artikel, Politiken, 16. april 2020

Tekst 8
Joakim Grundahl: ”Naturfilm har altid været iscenesat”
Artikel, Information, 23. juli 2016

Tekst 9
Vilde vidunderlige Danmark: “Skoven” (uddrag)
Dokumentarprogram, DR1, sæson 1, episode 1, 2020

Tekst 10
A: Allan Otte: Naturligst
Maleri, 2017

B: William Wegman: Looking Right
Fotografi, 2015

C: Johan Thomas Lundbye: En kostald i en bondegård. Vejby
Maleri, 1844

D: Patricia Piccini: The Couple
Skulptur, 2018

Tekst 11 (uden for emnet)
Bo Green Jensen: ”Prinsesse Aura og maskinens sjæl”
Novelle, 1983