Samfundsfag A
Ny ordning

2. del
Udleveres efter 40 minutter


Torsdag den 27. maj 2021
kl. 9.00-15.00Corona


Opgavernes spørgsmål med bilag.

Dette opgavesæt består af en fællesdel og tre delopgaver.
Fællesdelens to spørgsmål (1a og 1b) skal begge besvares.
Af de tre delopgaver (A, B og C) skal du vælge én til besvarelse.

Ved bedømmelsen af besvarelsen vejer alle 3 spørgsmål (spørgsmål 1, 2 og 3) lige meget.
Det betyder, at fællesdelen (samlet) vejer cirka 1/3 og delopgaven cirka 2/3.

NB.
Dette opgavesæt er udarbejdet før den 1. november 2020.
Hvis du mener, at udviklingen siden da påvirker problemstillingerne, kan du inddrage aktuelle synspunkter og vurderinger i din besvarelse.Fællesdel


Besvarelserne af opgaverne 1a og 1b må samlet maksimalt fylde 700 ord.

1a. Hvad kan der af tabel 1 udledes om ændringerne i vælgernes tilslutning til Folketingets partier fra folketingsvalget i 2019 til meningsmålingen den 9. september 2020.
Besvarelsen skal understøttes af beregninger af et 95%-konfidensinterval for hvert af partierne i rød blok, og du skal anvende viden om vælgeradfærd.

1b. Opstil tre hypoteser, som kan forklare de sammenhænge mellem den politiske blok, man tilhører, og holdning til politikernes indsats under corona-epidemien, der kommer til udtryk i tabel 2.
Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.
Delopgave A


Dansk økonomi

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag A1 (tabel 1, tabel 2, figur 1, figur 2 og figur 3) kan udledes om udviklingen i dansk økonomi fra januar 2018 til sommeren 2020.
Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger og et diagram ud fra de beregnede tal.
Du skal anvende viden om økonomiske sammenhænge.
3. Diskutér, hvilke muligheder regeringen har for at skabe økonomisk vækst i Danmark på kort og lang sigt.
Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag A2, og du skal anvende viden om økonomisk politik.
Delopgave B


Udbredelsen af COVID-19 i Danmark

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag B1 (tabel 1, tabel 2, figur 1 og tabel 3) og B2 kan udledes om sociale og kulturelle årsager til udbredelsen af COVID-19 blandt danskere, indvandrere og efterkommere.
Du skal vurdere metodiske styrker og svagheder ved anvendelsen af bilag B1 og bilag B2 til at undersøge sociale og kulturelle årsager til udbredelsen af COVID-19 blandt danskere, indvandrere og efterkommere.
3. Du er sundhedsfaglig rådgiver for statsminister Mette Frederiksen. Skriv et notat til Mette Frederiksen, som sætter hende i stand til at udforme en strategi for, hvordan regeringen kan nedbringe udbredelsen af COVID-19 blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Danmark.
Notatet skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag B3, og du skal anvende viden om ulighed og forholdet mellem struktur og aktør.
Delopgave C


Verden efter corona-krisen

2. Sammenlign de syn på coronakrisens konsekvenser for den internationale orden, som fremgår af bilag C1, C2 og C3.
I sammenligningen skal du anvende teorier om international politik.
3. Diskutér, i hvilket omfang corona-krisen udvider eller begrænser Kinas muligheder for at styrke sin internationale magtposition.
Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag C4, og du skal anvende viden om magt i international politik.
Bilagsoversigt


Fællesdel

1a: Tabel 1: Dr.dk. 9.9.2020
1b: Tabel 2: Megafon for Cevea. 2.5.2020.


Delopgave A: Dansk økonomi

A1: Tabel 1: Danmarks Statistik. 2020.
Tabel 2: Danmarks Statistik. 2020.
Figur 1: Danmarks Statistik. 2020.
Figur 2: Danmarks Statistik. 2020.
Figur 3: DI. 2020.
A2: Altinget. 15.6.2020.


Delopgave B: Udbredelsen af COVID-19 i Danmark

B1: Tabel 1: Epidemiologisk trend og fokus: Herkomst (etnicitet). Statens serum Institut. 2020.
Tabel 2: Indvandrere i Danmark. Danmarks Statistik. 2019.
Figur 1: ”Corona rammer skævt”. Etnicitet om smitte. Institut for Menneskerettigheder. 2020.
Tabel 3: Danmarks Statistik. Indvandrere i Danmark. 2019.
B2: Corona rammer skævt. Etnicitet og smitte. Institut For Menneskerettigheder. Juni 2020.
B3 DR1. TV-avisen. 15.8.2020.


Delopgave C: Verden efter corona-krisen

C1: Sidsel Nyholm: ”Globaliseringens nekrolog skrives for tidligt. Interview med Joseph S. Nye.”
Kristeligt Dagblad. 1.5.2020. Uddrag.
C2: Christian Bennike: ”Det her kan føre til en ny kold krig mellem Kina og USA. Interview med Ian Bremmer”.
Information. 6.5.2020. Uddrag.
C3: G. John Ikenberry: “Den næste liberale orden: Smittens tidsalder kræver mere interna¬tionalisme, ikke mindre”.
Foreign Affairs. Juli/august 2020. Uddrag.
C4: Steven L. Myers og Alissa J. Rubin: “Mens antallet af corona-smittede falder, vender Kina blikket mod verden”.
New York Times. 18.3.2020. Uddrag.
LYD