Engelsk B
Ny ordning

Tirsdag den 18. august 2020
kl. 09.00-14.00

Vejledning til opgavesættet


Du skal besvare følgende opgaver:
 • Assignment 1-5
 • I assignment 5 skal du vælge enten 5A eller 5B
Tekster til assignment 5:
5A – Fiction: “Last Bridge Burned”, a short story by Ron Rash, 2018.
5B – Non-fiction: “The Importance of Reading Books”, a podcast by Paul Fairfield, 2018.

Vejledning og skabelon til at løse opgaven
Den samlede eksaminationstid for Assignment 1-5 er 5 timer. Besvarelsen bedømmes som en helhed ud fra de faglige mål for niveauet. Der lægges vægt på beherskelsen af det engelske sprog, forståelse af forlægget og færdighed i skriftlig fremstilling på engelsk.

Det anbefales, at du skriver din besvarelse i skabelonen, som ligger under Template i menuen til venstre. Besvarelsen afleveres i ét dokument med opgaverne i rækkefølgen 1-5.Henvisninger til tekst, video- og lydklip


Hvis du citerer, skal du angive kilde.
Alt anvendt materiale skal være engelsksproget og angives med kildehenvisninger. Til forklaring af grammatiske opgaver kan materialerne være på dansk.
Du kan henvise til dele af video- og lydklip, f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og slutningen af klippet.


Generel skabelon for henvisninger til tekster


Henvisninger
Du henviser til tekster ved enten 1) at angive linjenummeret eller minuttalsangivelsen i en fodnote eller ved 2) at sætte linjenummeret eller minuttalsangivelsen i parentes inde i din tekst:
Ved én linje: l. 34
Ved flere linjer: ll. 35-37
Ved minuttalsangivelse: 01:23-02:12

I fodnoter angives:
Opslag i bog
“Hvad er et ‘utælleligt ord’?”. Helle Brieghel og Dorthe Chalotte Hansen. Engelsk Grundgrammatik. Questions and Answers. Systime 2010. p. 47.

Opslag i elektronisk opslagsværk
“Utællelige substantiver”. Thomas Boesen og Sarah Barding. Engram. Minlaering 2019. (www.minlaering.dk)

Artikel fra bog eller antologi
“Post-Modernism”. Gitte Vest Barkholt and Jørgen Døssing Jepsen. A Short History of Literature in English. A Handbook. Systime 2010. pp. 79-93.Tekster i opgavesættet


Teksternes ortografi og tegnsætning følger forlæggene. Trykfejl er dog rettet.
Opsætningen følger ikke nødvendigvis forlæggene. Dog følges forlægget nøje, hvor opsætningen på den ene eller anden måde indgår i opgaven.
Assignment 1


Find alle verberne (udsagnsordene) i præteritum (datid) i nedenstående tekst, og omskriv dem til præsens (nutid). Skriv hele teksten som dit svar, og markér verberne tydeligt som i eksemplet.

Eksempel: The evening sun middled the sky…

The evening sun middles the sky…

The evening sun middled the sky like a piece of glowing coal taken out of fire and left to cool down. It held back its flames, yet made sure to cast its blazing shadows on the surroundings before it set. I flew closer and closer to the sun, yet it didn’t hurt me to come that close. It was a cold sun, old, just like myself; and as I was starting my voyage, it was getting ready to leave for another destination.
    The vast space was embraced in perfect stillness, void of any movement except for the nomadic birds passing by, greeting me with a side glance or a wag of tail. Beneath me were scattered oil ships and fishing boats that appeared from above like puffs of cloud floating in a lower sky; a perfect reflection of my upper surroundings.
    It dawned on me that I was completely alone – no humans, no nothing. I felt alarmingly free, and that scared me, and the only way to shake the fear was to keep on flying towards nowhere; and I did it for long hours until there was no light to be seen, except for the navigational beam of the distant lighthouse, and some glowing unidentified shapes beneath me.
    After long aimless flying, I gave in to fatigue. My stomach rumbled with hunger. I needed somewhere to land and something to eat. A couple of scattered boats beneath me glowed amid the darkness. One of these boats will do, I thought.

Mirette Bahgat Eskaros, “Exodus”, 2017
Assignment 2


Besvar opgave a., b. og c. Brug relevant grammatisk terminologi. Skriv dit svar på dansk.

Teksten handler om brugen af redningskrans.


  a.  Find og skriv fem forskellige præpositioner (forholdsord) i linje 1-5.
  b.  Find og skriv fem eksempler på verber (udsagnsord) som står i imperativ (bydeform) i linje 6-14.
  c.  I teksten er tre ord understreget. Angiv ordklassen for hvert af ordene. Forklar kort, hvordan man kan se, hvilken ordklasse de tilhører.

HOW TO USE A RINGBUOY Stand back from the edge and establish voice contact with the person shouting ‘kick your legs!’ 3 Look for the nearest ringbuoy (Yellow Box). Stand on the end of the rope or hold it in your hand. 6 Holding the ringbuoy, swing back, then release forward with an under-arm throw shouting: ‘Ringbuoy! Ringbuoy! Ringbuoy!’ 9 Aim to land the ringbuoy beyond the person, so that the ringbuoy can be pulled into their grasp. 12 Instruct the person to hold the ringbuoy Slowly pull them to land, reassuring them. Get others to help you.
Assignment 3


Lyt til podcasten Dear Prudence, The “In-Laws 2.0” Edition, som er fra et radioprogram om unges familieforhold.

Find og skriv mindst fire forskellige modsætningspar.


Eksempel
loving vicious


Dear Prudence, The “In-Laws 2.0” Edition, 2019
Assignment 4


Besvar opgave a. og b.

  a.  Beskriv kort den sproglige stil i jobannoncen. Brug eksempler fra teksten. Skriv dit svar på dansk.
logo_assignment_4 Coram Voice getting young voices heard

Coram Voice is looking for volunteers who will champion the rights of vulnerable children and young
people. Whether you are currently studying, recently graduated, working part-time, retired or
 3 
between jobs, volunteering with Coram Voice is a great opportunity to make a difference and gain
experience of working for a national children’s rights charity.

Through our specialist training, resources and the support of our Helpline Supervisors, we support
 6 
our volunteers to develop valuable skills and knowledge. In addition, we offer you up to £20.00
travel expenses and £5.00 contribution towards lunch. Above all, we value the contribution of our
volunteers and you will be a member of a dedicated, supportive and fun team.

 9 
We believe this role will be of particular interest to anyone looking to develop a career involving
giving advice, advocacy, children’s and human rights, legal work, social work or youth work; or for
experienced professionals interested in sharing your valuable experience of working in such careers
 12 
to support the work of a children’s charity.

Coram Voice’s Always Heard Helpline Services provides direct advice and advocacy support to
some of the most vulnerable children and young people in, and on the edges of the care system.

“Children’s Advocacy Helpline Volunteer. Coram Children’s Charity”, 2019

  b.  Write an application (50-75 words) for the job. Use three different relative pronouns (henførende stedord) in your application. You must underline the three pronouns in your text.
Assignment 5


 • Answer 5A or 5B.
Assignment 5A - Fiction


 1. Write a summary of Ron Rash’s short story “Last Bridge Burned” in about 125 words.

 2. Write an analytical essay (600-900 words) in which you analyse and interpret the short story. Your essay must focus on the main character.

  Include the following analytical terms in your essay:
  setting, title, main theme

  Your essay must include references to the text.


Material
Ron Rash, “Last Bridge Burned”, 2018.Assignment 5B - Non-fiction


 1. Write a summary of Paul Fairfield’s podcast “The Importance of Reading Books” in about 125 words.

 2. Write an analytical essay (600-900 words) about the podcast. Your essay must focus on how Paul Fairfield argues for his views. Discuss briefly if young people should read books.

  Include the following analytical terms in your essay:
  receiver, style, intention

  Your essay must include references to the text.


Material
Paul Fairfield, “The Importance of Reading Books”, a podcast from Philosophy Crush website, August 11, 2018.

Sources


Anvendt materiale (til brug for Copydan):

Mirette Bahgat Eskaros. “Exodus”. Migrations. New Short Fiction from Africa. New Internationalist Publications, 2017.

“Promoting Water Safety in Ireland”. Irish Water Safety website, viewed October 2019. (www.iws.ie)

Dear Prudence. The “In-Laws 2.0” Edition. Slate website, September 14, 2019, viewed October 2019. (www.slate.com)

“Children’s Advocacy Helpline Volunteer. Coram Children’s Charity”. indeed website, viewed October 2019. (www.indeed.co.uk)

Ron Rash. “Last Bridge Burned”. The Masters Review website, 2018, viewed October 2019. (www.mastersreview.com)

Paul Fairfield. “The Importance of Reading Books”. Philosophy Crush website, August 11, 2018, viewed October 2019. (www.philosophycrush.com)