Samfundsfag A
Ny ordning

1. del


Mandag den 31. maj 2021
kl. 9.00-15.00Splittelse


Opgavernes spørgsmål uden bilag.
Opgavernes spørgsmål med bilag udleveres kl. 9.40.

Dette opgavesæt består af en fællesdel og tre delopgaver.
Fællesdelens to spørgsmål (1a og 1b) skal begge besvares.
Af de tre delopgaver (A, B og C) skal du vælge én til besvarelse.

Ved bedømmelsen af besvarelsen vejer alle 3 spørgsmål (spørgsmål 1, 2 og 3) lige meget.
Det betyder, at fællesdelen (samlet) vejer cirka 1/3 og delopgaven cirka 2/3.

NB.
Dette opgavesæt er udarbejdet før den 1. november 2020.
Hvis du mener, at udviklingen siden da påvirker problemstillingerne, kan du inddrage aktuelle synspunkter og vurderinger i din besvarelse.Fællesdel


Besvarelserne af opgaverne 1a og 1b må samlet maksimalt fylde 700 ord.

1a. Hvad kan der af tabel 1 udledes om sammenhængen mellem BNP og beskæftigelse?
Besvarelsen skal understøttes af et diagram med en lineær regression, der viser sammenhængen mellem BNP og beskæftigelse.
Du skal i besvarelsen anvende viden om økonomiske sammenhænge.

Tabel 1 udleveres kl. 9.40

1b. Opstil tre hypoteser, der kan forklare de sammenhænge mellem ansættelse, uddannelse, personlig indkomst og holdning til, hvem der er bedst til at bekæmpe arbejdsløshed, som kan udledes af tabel 2.
Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

Tabel 2 udleveres kl. 9.40
Delopgave A


Vælgere og demokrati i USA

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag A1 (tabel 1, tabel 2, figur 1, figur 2 og figur 3) kan udledes om forskelle og ligheder mellem de republikanske og demokratiske vælgere i USA.
Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger og et diagram ud fra de beregnede tal.
Du skal anvende viden om politiske skillelinjer.
3. Diskutér i hvilket omfang polariseringen mellem vælgergrupperne i USA udgør et problem for det amerikanske demokrati.
Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag A2, og du skal anvende viden om demokratiopfattelser.
Delopgave B


Unge og uddannelse

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag B1 (figur 1, figur 2, figur 3 og figur 4) og B2 kan udledes om den sociale baggrunds betydning for unges uddannelse i Danmark.
Du skal vurdere metodiske styrker og svagheder ved anvendelsen af bilag B1 og B2 til at undersøge den sociale baggrunds betydning for unges uddannelse i Danmark.
3. Diskutér, hvilke muligheder og begrænsninger uddannelsessystemet har for at fremme den sociale mobilitet i Danmark.
Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag B3, og du skal anvende sociologiske teorier.
Delopgave C


Arbejdsløshed i Danmark

2. Sammenlign de syn på de arbejdsløse, som kommer til udtryk i bilag C1, C2 og C3.
I sammenligningen skal du anvende viden om ideologier og forholdet mellem struktur og aktør.
3. Du er politisk rådgiver for beskæftigelsesministeren. Skriv et notat til beskæftigelsesministeren, der sætter vedkommende i stand til at formulere en strategi for, hvordan regeringen skal forholde sig til, at flere og flere lønmodtagere tegner private arbejdsløshedsforsikringer.
Notatet skal tage udgangspunkt i bilag C4, og du skal anvende viden om arbejdsmarkedsforhold.
LYD