Engelsk B
Ny ordning

2018 - Vejledende opgavesæt 1Varighed: 5 timer

Vejledning til opgavesættet


Du skal besvare følgende opgaver:
  • Opgave 1-5
Tekster til opgave 5:
  • “#MeToo movement shines a light on sexual harassment”, a video, ABC News website, 2017
  • “Dear Men: It’s You, Too”, an article, New York Times website, 2017
  • BIC advertisement taken from “Bic apologises for ‘sexist’ South African advert”, an advertisement, BBC website, 2015

Vejledning til opgaverne
Den samlede eksaminationstid for opgave 1-5 er 5 timer. Besvarelsen bedømmes som en helhed ud fra de faglige mål for niveauet. Der lægges vægt på beherskelsen af det engelske sprog, forståelse af forlægget og færdighed i skriftlig fremstilling på engelsk.

Det anbefales, at du skriver din besvarelse i skabelonen, som ligger under Toolbox i menuen til venstre. Besvarelsen afleveres i ét dokument med opgaverne i rækkefølgen 1-5.Henvisninger til tekst, video- og lydklip


Hvis du citerer, skal du angive kilde.
Alt anvendt materiale skal være engelsksproget og angives med kildehenvisninger. Til forklaring af grammatiske opgaver kan materialerne være på dansk.

Du kan henvise til dele af video- og lydklip, f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og slutningen af klippet.

Generel skabelon for henvisninger til tekster


Henvisninger

Du henviser til tekster ved at sætte linjenummeret eller minuttalsangivelsen i parentes inde i din tekst:
(l. 34) ved en linje
(ll. 35-37) ved flere linjer
(01:23-02:12) minuttalsangivelse


I fodnoter angives:

Opslag i bog

“Verbet succeed”. Poul Tornøe, Get It Right. 2012. P. 94.


Artikel fra bog eller antologi

“The Romantic Period”. From: Delaney et al., Fields of Vision. 2003. Pp. E114-115.
Tekster i opgavesættet


Teksternes ortografi og tegnsætning følger forlæggene. Trykfejl er dog rettet.
Opsætningen følger ikke nødvendigvis forlæggene. Dog følges forlægget nøje, hvor opsætningen
på den ene eller anden måde indgår i opgaven.Assignment 1


Skriv verballeddenes (udsagnsleddenes) tider ind i tabellen nedenfor.

Anvend dansk, engelsk eller latinsk terminologi. Brug videoklippet til at høre verberne i kontekst.


Uddrag fra videoklippet: “#MeToo movement shines a light on sexual harassment”


Subjekt og verballed (grundled og udsagnsled) Verballeddets tid
I feel præsens (nutid)
who assaulted  
who made  
I wish  
I could tell  
I’ve had  
I don’t speak  
Assignment 2


De understregede ord i teksten er enten adjektiver (tillægsord) eller adverbier (biord).

Bestem og beskriv dem i tabellen nedenfor. Anvend dansk, engelsk eller latinsk terminologi.


We already know victims’ stories. Women testify about their hurt, publicly and privately, all the time. When this happens, men, in particular, act shocked and surprised that sexual violence is so pervasive because they are afforded the luxury of oblivion. And then they start to panic because not all men are predators and they don’t want to be lumped in with the bad men and they make women’s pain all about themselves. They choose not to face that enough men are predators that women engage in all sorts of protective behaviors and strategies so that they might stop adding to their testimony. And then there are the men who act so overwhelmed, who ask, “What can I possibly do?”

Uddrag fra: “Dear Men, It’s You, Too.”


  Ordklasse Adjektivet eller adverbiet beskriver dette ord Det beskrevne ords ordklasse
sexual adjektiv violence substantiv (navneord)
publicly      
privately      
pervasive      
bad      
protective      
so      
Assignment 3


Oversæt den danske tekst til engelsk.

(...)

I går kunne avisen The Telegraph fortælle, hvordan den konservative Stephen Crabb, som sidste år gik efter formandsposten i Det Konservative Parti, i 2013 sendte sex-beskeder til en 19-årig kvinde, som havde søgt et job hos ham.
Stephen Crabb erkendte over for avisen, at han havde sendt beskederne. Men han understregede, at udvekslingen havde været gensidig, og at han også havde mødtes med hende efterfølgende.
- Vi skrev beskeder til hinanden, hvor vi talte om sex, men intet af det var ment seriøst, sagde han og undskyldte efterfølgende for sine handlinger.

(...)


Uddrag fra: ”Politiker bad sekretær om at købe sexlegetøj: Nu skal han undersøges”.Assignment 4


Skriv en sammenhængende tekst på 50-75 ord, hvor du beskriver, hvad der sker på billedet, og hvad du tror vil ske efterfølgende. Anvend præsens (nutid) og futurum (fremtid).Kilde: Foto fra “Rio's Golden Smile”Assignment 5


Argumentative essay

Using the given material, write an argumentative essay in which you account for and discuss the issues raised by the #MeToo campaign.
Give your essay a headline.

Word count: 700-1000 words.


Source material: Your essay must include references to the source material.
All sources must be documented.
Toolbox


Hent Word-skabelonen til besvarelsen i menuen til venstre. Den indeholder sidehoved til dine eksamensoplysninger og felter til besvarelse af opgaverne. Husk at udfylde sidehovedet.Sources


#MeToo movement shines a light on sexual harassment” (video), ABC News website, 16-10-2017. Viewed 12-12-2017
http://abcnews.go.com/GMA/video/metoo-movement-shines-light-sexual-harassment-50527546

Roxanne Gay: “Dear Men: It’s You, Too” (text), New York Times website, 19-10-2017. Viewed 12-12-2017
https://www.nytimes.com/2017/10/19/opinion/metoo-sexual-harassment-men.html

BIC advertisement in “Bic apologises for 'sexist' South African advert” (article),
BBC website, 12-08-2015. Viewed 12-12-2017
http://www.bbc.com/news/world-africa-33893386

”Politiker bad sekretær om at købe sexlegetøj: Nu skal han undersøges” (text), Danmarks Radio website, 29-10-2017. Viewed 12-12-2017
https://www.dr.dk/nyheder/udland/politiker-bad-sekretaer-om-koebe-sexlegetoej-nu-skal-han-undersoeges

Photo by Kai Pfaffenbach in “Rio's Golden Smile” (article), World Press Photo website, 14-08-2016. Viewed 12-12-2017
https://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2017/sports/kai-oliver-pfaffenbach