Samfundsfag A




Ny ordning

2. del
Udleveres efter 40 minutter


Torsdag den 28. maj 2020
kl. 9.00-15.00



Individ og fællesskab


Opgavernes spørgsmål med bilag.

Dette opgavesæt består af en fællesdel og tre delopgaver.
Fællesdelens to spørgsmål (1a og 1b) skal begge besvares.
Af de tre delopgaver (A, B og C) skal du vælge én til besvarelse.

Ved bedømmelsen af besvarelsen vejer alle 3 spørgsmål (spørgsmål 1, 2 og 3) lige meget.
Det betyder, af fællesdelen (samlet) vejer cika 1/3 og delopgaven cirka 2/3.

NB.
Dette opgavesæt er udarbejdet før den 1. januar 2020.
Hvis du mener, at udviklingen siden da påvirker problemstillingerne, kan du inddrage aktuelle synspunkter og vurderinger i din besvarelse.



Fællesdel


Besvarelserne af opgaverne 1a og 1b må samlet maksimalt fylde 700 ord.

1a. Hvad kan der af tabel 1 udledes om sammenhængen mellem antal års skolegang og forventet levealder?
Besvarelsen skal understøttes af et diagram med en lineær regression, der viser sammenhængen mellem antal års skolegang og den forventede levealder.
Du skal i besvarelsen anvende viden om samfundsudvikling i lande på forskellige udviklingstrin.

1b. Opstil tre hypoteser, der kan forklare de sammenhænge mellem partivalg og holdning til offentlige udgifter til løsning af miljøproblemer, der kommer til udtryk i tabel 2.
Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.




Delopgave A


Pandadiplomati

2. Sammenlign de syn på Danmarks forhold til Kina, som kommer til udtryk i bilag A1, A2 og A3.
I sammenligningen skal du anvende viden om mål og muligheder i dansk udenrigspolitik.
3. Du er politisk rådgiver for Danmarks udenrigsminister Jeppe Kofod. Skriv et notat til Jeppe Kofod, der sætter ham i stand til at formulere en strategi for, hvordan Danmark skal håndtere Kinas opstigning som stormagt.
Notatet skal tage udgangspunkt i bilag A4, og du skal anvende teorier om international politik.




Delopgave B


Samarbejde i rød blok

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag B1 (figur 1, tabel 1, figur 2, tabel 2 og tabel 3) kan udledes om de fire partier i rød bloks vælgergrupper og stemmeadfærd i Folketinget med henblik på, om de fire partier har gode muligheder for et tæt samarbejde.
Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger og et diagram ud fra de beregnede tal.
Du skal anvende viden om værdi- og fordelingspolitik.
3. Diskutér fordele og ulemper for Socialdemokratiet ved at danne en ren socialdemokratisk mindretalsregering efter valget i 2019.
Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag B2 og videoklippet i bilag B3, og du skal anvende viden om partiadfærd.




Delopgave C


Individets ansvar

2. Sammenlign de syn på individets ansvar, som kommer til udtryk i bilag C1, C2 og C3.
I sammenligningen skal du anvende sociologiske begreber og viden om forholdet mellem struktur og aktør.
3. Diskutér, i hvor høj grad forældres normer og værdier i dag har betydning for deres børns liv.
Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag C4, og du skal anvende sociologiske teorier.




Bilagsoversigt


Fællesdel

1a: Tabel 1: Human Development Index. UNDP. 2019.
2b: Tabel 2: SurveyBanken: Folketingsvalget 2019.


Delopgave A: Pandadiplomati

A1: Erik Boel: ”Vi er nu en del af det kinesiske pandadiplomati”.
Politiken. 9.4. 2019. Uddrag.
A2: Carsten Boyer Thøgersen: ”Se nøgternt på Kina”.
Ræson. 10.7. 2019. Uddrag.
A3: Andreas Bøje Forsby: ”Kinas opstigning kræver strategisk udsyn - og moralsk småstatsaktivisme”.
Politiken. 23.8. 2018. Uddrag.
A4: Isak Zachariasen og Marc D. Bangert: ”Danmarks diplomatiske snæversyn er uholdbart”.
Berlingske. 30.8. 2018. Uddrag.


Delopgave B: Samarbejde i rød blok

B1: Figur 1: SurveyBanken: Folketingsvalget 2019.
Tabel 1: SurveyBanken: Folketingsvalget 2019.
Figur 2: Dagbladet Information. 17.6. 2019.
Tabel 2: SurveyBanken: Folketingsvalget 2019.
Tabel 3: SurveyBanken: Folketingsvalget 2019.
B2: Ft.dk.
B3: DR1. ”Mette Frederiksen kommenterer regeringsforhandlinger”.
YouTube. 7.6. 2019. Uddrag.


Delopgave C: Individets ansvar

C1: Kristine Korsgaard: ”Arbejdsgiverforening om nedslidning: Kroppen er også et personligt ansvar”.
Altinget 17.4. 2019. Uddrag.
C2: Yuval Noah Harari: “Vi må gøre os fri af myten om individets frihed”.
Information 13.10. 2018. Uddrag.
C3: Hans Redder: “Individualisering er 00’ernes virkelige værdikamp”.
Interview med Klaus Rasborg.

Information 9.11. 2011. Uddrag.
C4: Interview med Per Schultz Jørgensen.
DR P1. 31.7. 2019. Uddrag.




LYD