Samfundsfag A
Ny ordning

1. del


Tirsdag den 26. maj 2020
kl. 9.00-15.00Fælles fremtid


Opgavernes spørgsmål uden bilag.
Opgavernes spørgsmål med bilag udleveres kl. 9.40.

Dette opgavesæt består af en fællesdel og tre delopgaver.
Fællesdelens to spørgsmål (1a og 1b) skal begge besvares.
Af de tre delopgaver (A, B og C) skal du vælge én til besvarelse.

Ved bedømmelsen af besvarelsen vejer alle 3 spørgsmål (spørgsmål 1, 2 og 3) lige meget.
Det betyder, at fællesdelen (samlet) vejer cirka 1/3 og delopgaven cirka 2/3.

NB.
Dette opgavesæt er udarbejdet før den 1. april 2020.
Hvis du mener, at udviklingen siden da påvirker problemstillingerne, kan du inddrage aktuelle synspunkter og vurderinger i din besvarelse.Fællesdel


Besvarelserne af opgaverne 1a og 1b må samlet maksimalt fylde 700 ord.

1a. Opstil tre hypoteser, der kan forklare de sammenhænge mellem partivalg og holdning til klimaafgifter på flyrejser, der kan udledes af tabel 1.
Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

1b. Hvad kan der af tabel 2 udledes om sammenhængen mellem udgifterne til aktiv arbejdsmarkedspolitik og nedadgående social mobilitet?
Besvarelsen skal understøttes af et diagram med en lineær regression, der viser sammenhængen mellem udgifter til aktiv arbejdsmarkedspolitik og nedadgående social mobilitet.
I besvarelsen skal du anvende viden om arbejdsmarkedsforhold.
Delopgave A


Det danske arbejdsmarked og coronakrisen

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag A1 (figur 1, figur 2, figur 3, tabel 1, figur 4) kan udledes om udviklingen på det danske arbejdsmarked med henblik på, om der er mangel på arbejdskraft frem til 2018.
Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger og et diagram ud fra de beregnede tal.
Du skal anvende viden om arbejdsmarkedsforhold.
3. Du er økonomisk-politisk rådgiver for den socialdemokratiske finansminister. Skriv et notat til finansministeren, der sætter ministeren i stand til at udforme en strategi for, hvordan de økonomiske udfordringer, der nævnes i bilag A2, kan håndteres.
Notatet skal tage udgangspunkt i situationen den 19. marts 2020 ifølge bilag A2, og du skal anvende viden om økonomisk politik.
Delopgave B


USA og Danmark

2. Sammenlign de syn på USA’s ændrede adfærd og position i international politik, der kommer til udtryk i bilag B1, B2 og B3.
I sammenligningen skal du anvende viden om magtforhold i international politik.
3. Diskutér, hvilke muligheder og begrænsninger de ændrede magtforhold i international politik har for Danmarks udenrigspolitik.
Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag B4 og videoklippet i B5, og du skal anvende viden om mål og muligheder i Danmarks udenrigspolitik.
Delopgave C


Klimapolitik

2. Undersøg, hvad der af bilag C1 (figur 1, tabel 1, figur 2, tabel 2), C2 og C3 kan udledes om danskernes holdning til håndtering af klimaproblematikken.
Du skal vurdere metodiske styrker og svagheder ved anvendelsen af bilag C1, C2 og C3 til at undersøge danskernes holdning til håndtering af klimaproblematikken.
3. Diskutér, hvilke muligheder og begrænsninger staten har i forhold til at ændre befolkningens klimaadfærd.
Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag C4 og videoklippet i bilag C5.
Du skal anvende viden om forholdet mellem stat og marked, herunder markedsmekanismen og politisk påvirkning heraf.
LYD