Dansk A
Ny ordning

Torsdag den 20. maj 2021
kl. 09.00-14.00

Dansk AFortællinger og mundtlighed”Til alle tider og i alle kulturer har mennesker fortalt historier for at skabe identitet, mening, sammenhæng og fællesskab. Gennem fortælling prøver vi at forstå de andre, os selv og vores tilværelse. Vi har brug for at lytte til fortællinger, som får os til at le, græde, længes, forstå, forundres, hade og elske.

[…]

En fortælling kan sætte livet i relief og give det perspektiv, og den kan give os noget at tro på, når smerten er stor og uudholdelig. En fortælling gør, at livet finder form og det kaotiske mister sin trussel. Den giver etisk retningsbestemmelse. Vi kan spejle os, genkende os selv og finde nyt håb ved at få nogle bud på, hvordan andre har løst vanskelige problemstillinger i tilværelsen.

[…]

Ved sin 90-års fødselsdag udtalte den store svenske børnebogsforfatter Astrid Lindgren:
Vi skal ikke pakke børn ind i vat og bomuld – vi skal pakke dem ind i gode, stærke fortællinger. Ingen emner er for store til børn. I grundfortællingerne møder vi det liv, som venter os som levende mennesker. Vi lærer os selv at kende, når vi konfronteres med liv og død, had og kærlighed, magt og afmagt, ondt og godt. […] Myter, sagn, folkeeventyr (herunder også saga, bibelhistorie, fabel, legende) er korte knappe fortællinger, som rummer vore forfædres visdom og livserfaring. De er finpudset gennem mange slægtled og har stor viden om menneskelig adfærd. De er overleveret mundtligt gennem generationer og har derfor ingen forfatter. Det betyder, at ingen version er ”den rigtige”. Den mundtlige tone er som regel bevaret eller kan nemt hentes frem, og enhver fortæller har lov til at fortælle historien på sin egen måde.”

Fortæller Dorte Futtrup: ”Hvordan får man børn til at lytte? – om fortællingens kraft” (uddrag)
Fra: Sprog og udtryksformer, 2004


Dette opgavesæt indeholder tekster, der på forskellig vis handler om fortællinger og mundtlighed. Opgavesættet indeholder desuden en litteraturhistorisk opgave, der ligger uden for det overordnede emne.
Du skal besvare én af opgaverne 1 – 5, som du finder på de følgende sider.

Du har 5 timer til at besvare opgaven.Tekster til emnet


Tekst 1
H. C. Andersen: ”Klods-Hans”
Eventyr, 1855

Tekst 2
Jeppe Krogsgaard Christensen: ”»Der er noget småbørnsagtigt, noget infantilt, ved sådan at få læst op«”
Kronik, Berlingske, 7. november 2016

Tekst 3
Anders Walter (instr.): Helium
Kortfilm, 2013

Tekst 4
Sophus Helle: ”Hurra for højtlæsning”
Kommentar, Weekendavisen, 29. januar 2021

Tekst 5
Søren Schauser: ”Er lydbøger »snyd« på læsevægten?”
Artikel, Berlingske, 2. januar 2019

Tekst 6
Rebecca Bach-Lauritsen: ”Forfatter: Måske gør lydbøger os bedre til at lytte til hinanden, naturen, stilheden”
Artikel, Information, 30. oktober 2020

Tekst 7
24 spørgsmål til professoren: ”Litteratur i virkeligheden” (uddrag)
Radiointerview, Radio24syv, 18. august 2018

Tekst 8
A: Mofibo: ”Midt i en opvask eller en gåtur i skoven? Med Mofibo har du altid en fortæller ved din side”
 

Reklamefilm, 2020

B: Mofibo: ”Med Mofibo er det (næsten) som at have fortælleren ved din side”
  Reklamefilm, 2020

Tekst 9
Peggy Albers: ”Eventyr og fortællinger påvirker børns verdensbillede”
Artikel, Videnskab.dk, 19. april 2016

Tekst 10
Constantin Hansen: Kunstnerens søstre Signe og Henriette læsende i en bog
Maleri, 2017

Tekst 11 (uden for emnet)
Christian Winther: ”Skriftestolen”
Novelle, 1843

Opgaver til emnet


1. Analysér og vurdér ”»Der er noget småbørnsagtigt, noget infantilt, ved sådan at få læst op«” (tekst 2) med særligt fokus på tekstens argumentation og retorik. Diskutér derefter tekstens centrale synspunkter. I diskussionen skal du inddrage mindst én anden tekst fra opgavesættet.

Overskrift: Der er noget småbørnsagtigt, noget infantilt, ved sådan at få læst op

I en analyse, vurdering og diskussion skal du anvende danskfaglig viden og relevante danskfaglige begreber.
I analysen skal du analysere tekstens argumentation og retorik, herunder brugen af sproglige virkemidler. Der skal være et tydeligt fokus i analysen, og dine iagttagelser skal underbygges med tekstdokumentation. Analysen skal munde ud i en vurdering af, hvor nuanceret og relevant tekstens samlede argumentation er.
I diskussionen skal du undersøge forskellige synspunkter på det emne, tekst 2 behandler. Diskussionen skal inddrage og videreudvikle de centrale synspunkter i tekst 2 og holde dem op imod egne og udvalgte synspunkter fra den eller de selvvalgte tekster. De inddragede synspunkter skal således bidrage til at nuancere diskussionen.


2. Denne opgave er todelt:

  A: Skriv en kronik om fortællingers betydning og funktion i dag.
I kronikken skal du inddrage mindst to tekster fra opgavesættet.

  B: Begrund din argumentation og dine øvrige formidlingsmæssige valg, herunder sproglige og retoriske virkemidler. Du skal dokumentere dette med eksempler fra din kronik.

  Overskrift: Vælg selv en overskrift

A:
I en kronik skal du undersøge en given problemstilling og argumentere for din holdning på en engageret, selvstændig og nuanceret måde.
Din kronik skal have et klart hovedsynspunkt, som skal understøttes af pointer fra de selvvalgte tekster.
Din kronik skal formidles med en tydelig vinkel og på en retorisk og sprogligt bevidst måde.

B:
I del B skal du med brug af danskfaglige begreber begrunde dine formidlingsmæssige valg, herunder dokumentere din argumentation, dine retoriske valg og sproglige virkemidler ved hjælp af karakteristiske eksempler fra din egen tekst.
Denne del skal fylde 400-600 ord.


3. Analysér og fortolk ”Klods-Hans” (tekst 1).

Perspektivér til opgavesættets overordnede emne. I din perspektivering skal du inddrage mindst én selvvalgt tekst fra opgavesættet.

Overskrift: ”Klods-Hans”

I en analyse, fortolkning og perspektivering skal du anvende danskfaglig viden og relevante danskfaglige begreber.
Der skal være et tydeligt fokus i analysen, og dine iagttagelser skal underbygges med tekstdokumentation. Analysen skal munde ud i en samlet fortolkning af tekst 1.
I perspektiveringen skal du sætte din fortolkning af tekst 1 ind i en større sammenhæng, der knytter sig til opgavesættets emne og den eller de selvvalgte tekster og bidrager til den samlede forståelse af teksten.


4. Analysér og fortolk Helium (tekst 3) med fokus på forholdet mellem indholdet og brugen af filmiske virkemidler. Analysen skal bl.a. forholde sig til tekstens tematisering af fortællingens betydning.

Perspektivér til opgavesættets overordnede emne.

Overskrift: Helium

I en analyse, fortolkning og perspektivering skal du anvende danskfaglig viden og relevante danskfaglige begreber.
Der skal være et tydeligt fokus i analysen, og dine iagttagelser skal underbygges med tekstdokumentation.
I fortolkningen skal du sammenfatte dine analyseiagttagelser til en samlet forståelse af sammenhængen mellem formen og indholdet.
I perspektiveringen skal du sætte din fortolkning af tekst 3 ind i en større sammenhæng, der knytter sig til opgavesættets overordnede emne.


5. (uden for tema)

Analysér og fortolk ”Skriftestolen” (tekst 11).

Perspektiver til den litteraturhistoriske sammenhæng, teksten indgår i, og begrund dens relevans i dag.

Overskrift: Skriftestolen

I en analyse og fortolkning skal du anvende danskfaglig viden og relevante danskfaglige begreber.
Der skal være et tydeligt fokus i analysen, og dine iagttagelser skal underbygges med tekstdokumentation. Analysen skal munde ud i en samlet fortolkning af tekst 11.
I perspektiveringen skal du sætte din fortolkning af tekst 11 ind i en større litteraturhistorisk sammenhæng, der bidrager til den samlede forståelse af teksten og dens relevans i dag.
Tekst 1
H. C. Andersen: ”Klods-Hans”
Eventyr, 1855Tekst 2
Jeppe Krogsgaard Christensen: ”»Der er noget småbørnsagtigt, noget infantilt, ved sådan at få læst op«”
Kronik, Berlingske, 7. november 2016Tekst 3
Anders Walter (instr.): Helium
Kortfilm, 2013Tekst 4
Sophus Helle: ”Hurra for højtlæsning”
Kommentar, Weekendavisen, 29. januar 2021Tekst 5
Søren Schauser: ”Er lydbøger »snyd« på læsevægten?”
Artikel, Berlingske, 2. januar 2019Tekst 6
Rebecca Bach-Lauritsen: ”Forfatter: Måske gør lydbøger os bedre til at lytte til hinanden, naturen, stilheden”
Artikel, Information, 30. oktober 2020Tekst 7
24 spørgsmål til professoren: ”Litteratur i virkeligheden” (uddrag)
Radiointerview, Radio24syv, 18. august 2018Tekst 9
Peggy Albers: ”Eventyr og fortællinger påvirker børns verdensbillede”
Artikel, Videnskab.dk, 19. april 2016Tekst 10
Constantin Hansen: Kunstnerens søstre Signe og Henriette læsende i en bog
Maleri, 2017Tekst 11 (uden for emnet)
Christian Winther: ”Skriftestolen”
Novelle, 1843