Sources

“Synthetic Media: How deepfakes could soon change our world”, YouTube, 11-10-2021. Viewed 18-08-2022.
https://www.youtube.com/watch?v=Yb1GCjmw8_8

Sze-Fung Lee and Benjamin C. M. Fung, “The use of deepfakes can sow doubt, creating confusion and distrust in viewers”, The Conversation website, 08-05-2022. Viewed 18-08-2022.
https://theconversation.com/the-use-of-deepfakes-can-sow-doubt-creating-confusion-and-distrust-in-viewers-182108

Photo by Louise Kennerley, State Library. New South Wales website, 09-04-2022. Viewed 19-08-2022.
https://www.sl.nsw.gov.au/sites/default/files/dsc_1817.jpg
Template

Hent din template her: Template.docx

Assignment 5: Deepfakes

Argumentative essay

Write an argumentative essay in which you account for and discuss issues of deepfakes.

Give your essay an appropriate headline which reflects your thesis statement.

Word count: 700-1000 words

Source material: 


Your essay must include references to the entire source material.
All sources must be documented.Assignment 4

Find fem adjektiver (tillægsord) i nedenstående videoklip, og find et synonym til hvert tillægsord, der passer ind i konteksten. Udfyld skemaet nedenfor. 


Uddrag fra: "Synthetic Media: How deepfakes could soon change our world"

 Adjektiv  Synonym
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.


Assignment 3

Skriv en sammenhængende tekst om billedet på 75 til 125 ord, hvor du anvender følgende fem præpositioner (forholdsord): on, in, at, to, with. 

Marker de fem forskellige præpositioner i din tekst.

Foto af Louise Kennerley (2022)


Assignment 2

Find verballeddene (udsagnsleddene) i nedenstående fem sætninger. 

Indsæt verballeddene fra sætningerne i skemaet herunder, og angiv, hvilken tid de står i. Afgør for hver sætning, om verballeddet er aktivt eller passivt.

 

  1. In early March, a manipulated video of Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy was circulated.
  2. However, deepfakes are used successfully in assistive technology.
  3. Yet every coin has two sides.
  4. Deepfakes are the perfect tool for disinformation campaigns.
  5. Trump used misinformation in defence of his wrongdoings and as a propaganda tool.

Uddrag fra: "The use of deepfakes can sow doubt, creating confusion and distrust in viewers" Verballed  Tid  Aktiv/passiv
 1.


 2.


 3.


 4.


 5.Assignment 1

Vælg tre verballed (udsagnsled) fra nedenstående tekststykke, og omskriv dem til henholdsvis perfektum (førnutid), præteritum (datid) og pluskvamperfektum (førdatid), som angivet i skemaet nedenfor.

Deepfakes are based on technology known as generative adversarial networks in which two algorithms train each other to produce images.

While the technology behind deep fakes may sound complicated, it is a simple matter to produce one. There are numerous online applications such as Faceswap and ZAO Deepswap that can produce deepfakes within minutes.

[...]

Deepfakes are the perfect tool for disinformation campaigns because they produce believable fake news that takes time to debunk. Meanwhile, the damages caused by deepfakes — especially those that affect people’s reputations — are often long-lasting and irreversible.

Sze-Fung Lee and Benjamin C. M. Fung, “The use of deepfakes can sow doubt, creating confusion and distrust in viewers”


Dit 1. valgte verballed fra teksten  Din omskrivning af verballed til perfektum 


Dit 2. valgte verballed fra teksten  Din omskrivning af verballed til præteritum 


Dit 3. valgte verballed fra teksten  Din omskrivning af verballed til pluskvamperfektum 


Henvisning til tekst, video- og lydklip

Hvis du citerer, skal du angive kilde.
Alt anvendt materiale skal være engelsksproget og angives med kildehenvisninger.

Du kan henvise til dele af video- og lydklip, f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og slutningen af klippet.

Generel skabelon for henvisninger til tekster

Alle henvisninger angives i fodnoter

Henvisning til kilderne (sources) i opgavematerialet
“Support for gun control just hit its lowest point in almost a decade” (l.15 eller ll.15-17)

Henvisning til videoer i kilderne (sources) i opgavematerialet
”Why Americans Love Guns” (01:23-02:12)

Ved evt. brug af materiale fra undervisningen skal kilden angives

Tekster i opgavesættet

Teksternes ortografi og tegnsætning følger forlæggene. Trykfejl er dog rettet.
Opsætningen følger ikke nødvendigvis forlæggene. Dog følges forlægget nøje, hvor opsætningen på den ene eller anden måde indgår i opgaven.


Vejledning til opgavesættet


Du skal besvare følgende opgaver:
  • Assignment 1-5
Tekster til Assignment 5:
  • “Synthetic Media: How deepfakes could soon change our world”, a video, YouTube, 2021.
  • “The use of deepfakes can sow doubt, creating confusion and distrust in viewers”, an article, The Conversation website, 2022.


Vejledning til opgaverne

Den samlede eksaminationstid for Assignment 1-5 er fem timer. Besvarelsen bedømmes som en helhed ud fra de faglige mål for niveauet. Der lægges vægt på beherskelse af det engelske sprog, forståelse af forlægget og færdighed i skriftlig fremstilling på engelsk.
Ved besvarelse af de grammatiske opgaver i Assignment 1-4 anvendes faglige betegnelser på dansk, engelsk eller latin.

Det anbefales, at du skriver din besvarelse i skabelonen, som hentes ved klik på Template i menuen til venstre. Besvarelsen afleveres i ét dokument med opgaverne i rækkefølgen 1-5.

Vær opmærksom på, at du ikke må nævne dit eget navn i din opgavebesvarelse, hverken i sidehovedet eller i Assignment 5.


Engelsk B

Fredag den 9. december 2022

Kl. 9-14.00