Engelsk B
Ny ordning

Onsdag den 20. maj 2020
kl. 09.00-14.00

Vejledning til opgavesættet


Du skal besvare følgende opgaver:
 • Assignment 1-5
 • I assignment 5 skal du vælge enten 5A eller 5B
Tekster til assignment 5:
5A – Fiction: “Bone Deep”, a short story by Martin Malone, 2018.
5B – Non-fiction: “Boris Johnson: First speech as PM in full”, a speech held by the new prime minister Boris Johnson, July 24, 2019.

Vejledning og skabelon til at løse opgaven
Den samlede eksaminationstid for assignment 1-5 er 5 timer. Besvarelsen bedømmes som en helhed ud fra de faglige mål for niveauet. Der lægges vægt på beherskelsen af det engelske sprog, forståelse af forlægget og færdighed i skriftlig fremstilling på engelsk.

Det anbefales, at du skriver din besvarelse i skabelonen, som ligger under Template i menuen til venstre. Besvarelsen afleveres i ét dokument med opgaverne i rækkefølgen 1-5.Henvisninger til tekst, video- og lydklip


Hvis du citerer, skal du angive kilde.
Alt anvendt materiale skal være engelsksproget og angives med kildehenvisninger. Til forklaring af grammatiske opgaver kan materialerne være på dansk.
Du kan henvise til dele af video- og lydklip, f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og slutningen af klippet.


Generel skabelon for henvisninger til tekster


Henvisninger
Du henviser til tekster ved enten 1) at angive linjenummeret eller minuttalsangivelsen i en fodnote eller ved 2) at sætte linjenummeret eller minuttalsangivelsen i parentes inde i din tekst:
Ved én linje: l. 34
Ved flere linjer: ll. 35-37
Ved minuttalsangivelse: 01:23-02:12

I fodnoter angives:
Opslag i bog
“Hvad er et ‘utælleligt ord’?”. Helle Brieghel og Dorthe Chalotte Hansen. Engelsk Grundgrammatik. Questions and Answers. Systime 2010. p. 47.

Opslag i elektronisk opslagsværk
“Utællelige substantiver”. Thomas Boesen og Sarah Barding. Engram. Minlaering 2019. (www.minlaering.dk)

Artikel fra bog eller antologi
“Post-Modernism”. Gitte Vest Barkholt and Jørgen Døssing Jepsen. A Short History of Literature in English. A Handbook. Systime 2010. pp. 79-93.Tekster i opgavesættet


Teksternes ortografi og tegnsætning følger forlæggene. Trykfejl er dog rettet.
Opsætningen følger ikke nødvendigvis forlæggene. Dog følges forlægget nøje, hvor opsætningen på den ene eller anden måde indgår i opgaven.
Assignment 1


Find alle verberne (udsagnsordene) i præteritum (datid) i nedenstående tekst, og omskriv dem til præsens (nutid). Skriv hele teksten som dit svar, og markér verberne tydeligt som i eksemplet

Eksempel: He enjoyed getting up in the morning…

He enjoys getting up in the morning…

He enjoyed getting up in the morning and kept a woodpecker clock by the bed, a Swiss contraption that shocked him out of sleep at 5 a.m. He had leather carpet slippers ready on the floor, which he wore for the journey to the bathroom, a gleaming place where everything waited in good order, foreign soaps, tooth powder, his shaving things and a bottle of cologne. Every small element of life fascinated him and he wanted to get it right. […]
    Once a swallow’s nest fell from the eaves of the house. My father gathered us together in the front room. He made us sit quietly by the window, watching the unfolding drama, seeing if the chicks inside the nest would be rescued or abandoned or stolen. In the end it was all too much for him. He brought the nest inside and taught me how to feed the chicks with a dropper. Two of them died, but one survived, and he put everything into the life of that bird. He took a pencil and pointed to the bulging purple skin that seemed to cover the bird's eyes and he showed me the place where its heart was beating.

Andrew O’Hagan, Be Near Me, 2006
Assignment 2


Besvar opgave a., b. og c. Brug relevant grammatisk terminologi. Skriv dit svar på dansk.
 1. Find og skriv to eksempler på forskellige konjunktioner (bindeord) i nedenstående tekst.
 2. Fire verballed (udsagnsled) er understreget i nedenstående tekst. Angiv subjekt (grundled) for hvert verballed.
 3. Forklar kort, hvorfor der bruges comes og ikke come i linje 3.You work in an open plan office that starts to smell like microwave food by midday. Sometimes you’re met
with a delightful aromatic curry, other times, pure bile. And then a waft of sunshine, meadows and spices
 3 
comes through.
    It is a colleague that you don’t normally talk to but he smells like a Greek god and you hesitate to tell
him. What if he thinks you’re being too forward? What if the office judges you? After all, no one wants to
 6 
be thought of as inappropriate, in front of an office full of prying eyes and ears (even if they actually don’t
give a sh*t). Essentially, telling someone they smell good is not weird or creepy – who doesn’t want to
know they have a pleasant fragrance?

Faima Bakar, “Is it inappropriate to tell a colleague of the opposite sex they smell good?”, 2018
Assignment 3


Lyt til klippet fra den amerikanske vicepræsident Mike Pences tale til The National Space Council.

Find og skriv fem forskellige substantiver (navneord) og tre forskellige verber (udsagnsord), som tilhører det semantiske felt military.


Mike Pence says, “time has come”
Assignment 4


Write a text (50-75 words) to match the photo.
You must include the following words. You are not allowed to change the forms of the words. You must underline the words in your text.


attentively – elderly – even though – furthermore – which


Assignment 5


 • Answer 5A or 5B.
Assignment 5A - Fiction


 1. Write a short summary of Martin Malone’s short story “Bone Deep” in about 125 words.

 2. Write an analytical essay (600-900 words) in which you analyse and interpret the short story. Your essay must focus on the relationship between the characters.

  Include the following analytical terms in your essay:
  point of view, symbols, main theme

  Your essay must include references to the text.


Material
Martin Malone, “Bone Deep”, 2018.Assignment 5B - Non-fiction


 1. Write a short summary of Boris Johnson’s first speech as prime minister of the UK in about 125 words.

 2. Write an analytical essay (600-900 words) about the speech. Your essay must focus on how Boris Johnson presents his views. Discuss briefly the kind of Britain that Johnson envisions.

  Include the following analytical terms in your essay:
  circumstances, style, intention

  Your essay must include references to the text.


Material
“Boris Johnson: First speech as PM in full”, a speech held by the new prime minister Boris Johnson, July 24, 2019.

Sources


Anvendt materiale (til brug for Copydan):

Andrew O’Hagan. Be Near Me. 2006. London: Faber and Faber Ltd, 2007.

Faima Bakar. “Is it inappropriate to tell a colleague of the opposite sex they smell good?”. Metro website, March 22, 2018, viewed October 2019. (www.metro.co.uk)

The Straits Times. “Mike Pence says “time has come” for US Space Force”. August 9, 2018, viewed October 2019. (www.youtube.com)

Martin Malone. “Bone Deep”. Ed. Sarah Gilmartin and Declan Meade. Stinging Fly Stories. Dublin: The Stinging Fly Press, 2018.

“Boris Johnson: First speech as PM in full”. BBC website, July 24, 2019, viewed October 2019. (www.bbc.com)

Image credit: Daily Mail. “New York in the “Swinging sixties”: Beautiful pictures capture New York City in a period of historic transition”. Daily Mail website, November 21, 2013, viewed October 2019. (www.dailymail.co.uk)