Dansk A
Ny ordning

2019 - Vejledende opgavesæt 2Varighed: 5 timer

DanskTro, viden og eksistens”[D]en gode gammeldags religiøse tro er nu ikke gået helt af mode. Den former stadig mange af os som mennesker. Den inddeler vores liv i bestemte faser, den afgør, hvilke dage vi holder for hellige, og hvordan vi opfatter os selv og hinanden. Muslimer inddeler for eksempel døgnet efter de fem gange, de skal bede til Allah med hovedet vendt mod Mekka i Saudi-Arabien. For dem er fredag noget særligt, da især mændene den dag møder hinanden til fredagsbønnen. For jøder er ugens højdepunkt lørdag, hvor de fejrer sabbat, ugens hviledag, med en familiefest. Søndagen er hellig for kristne, for den morgen ringer kirkeklokkerne over hele landet for at kalde til gudstjeneste. Med flere milliarder mere eller mindre dedikerede tilhængere er islam og kristendom verdens to største trosretninger. På tredjepladsen finder vi alle de mennesker, der ikke bekender sig til nogen religion. Ateister kunne vi også kalde dem. Lige bagefter kommer hinduismen og buddhismen.”

Peter Lodberg: Tro, Tænkepauser (2015)


”Den største menneskelige kvalitet er vores undren – og jeg tror, at vi kan begrænse vores egen storhed ved at begrænse vores åbenhed over for det, vi ikke kan kende. Hvad hvis grænserne, vi opstiller for vores viden, rent faktisk kun har en begrænsende, ekskluderende funktion? Vi risikerer at forfladige vores eget eventyrlige liv. I vores annullering af verdens ubegribelige skønhed udelukker vi måske i sidste ende kun os selv. Kongerne af ingenting. Så megen viden, så lidt visdom. Alfahannerne, der jokkede i spinaten.”

Daniel Dencik: ”Så meget viden, så lidt visdom. Er vi blevet kongerne af ingenting?” (2016)


Dette opgavesæt indeholder tekster, der på forskellig vis sætter fokus på tro, viden og eksistens.

Opgavesættet indeholder desuden en litteraturhistorisk opgave, der ligger uden for det overordnede emne.

Du skal besvare én af opgaverne 1 – 5.Tekster til emnet


Tekst 1
Lars Sandbeck: “Lektor: Ateisterne har et fattigt verdensbillede”
Kronik, Kristeligt Dagblad, 20. marts 2019

Tekst 2
Indre Missions Ungdom: “Debat: Giver det mening at tro på en Gud?”
Debatoplæg ved formand for Ateistisk Selskab, Anders Stjernholm, 2016

Tekst 3
Lea Katrine Dam og Cecilie Cedergren: Tro, håb og videnskab (uddrag)
Dokumentar, DRK, 2016

Tekst 4
Henrik Pontoppidan: ”Havfruens sang”
Novelle, 1890

Tekst 5
Adam Price: Herrens veje (uddrag)
Tv-serie, afsnit 1, sæson 1, DR, 2017

Tekst 6
Marie Skovgaard: Reformisten - den kvindelige imam (uddrag)
Dokumentarfilm, DR, 2019

Tekst 7
Bo Bomuld Hamilton-Wittendorff: Det okkulte Danmark (uddrag)
Forord, 2019

Tekst 8
Simon Talbots Sketch Show: ”Jehovas Vidner”
Satire, TV2 Zulu, 2016

Tekst 9
Maren Uthaug: Påsken (torsdag)
Blogindlæg, http://marensblog.dk/paasken, 18. april 2017

Tekst 10
Karin Liltorp: ”Ritualer er vigtige. Også for ikke-troende”
Debatindlæg, Kristeligt Dagblad, 17. oktober 2018

Tekst 11 (uden for emnet)
Emil Bønnelycke: ”Aarhundredet”
Digt, 1918Opgaver til emnet


1.

Analysér og vurdér ”Lektor: Ateisterne har et fattigt verdensbillede” (tekst 1) med særligt fokus på tekstens argumentation og retorik. Diskutér derefter tekstens centrale synspunkter. I diskussionen skal du inddrage mindst én anden tekst fra opgavesættet, fx “Debat: Giver det mening at tro på en Gud?” (tekst 2).

Overskrift: : Ateisterne har et fattigt verdensbillede

I en analyse, vurdering og diskussion skal du anvende danskfaglig viden og relevante danskfaglige begreber.

I analysen skal du analysere tekstens argumentation og retorik, herunder brugen af sproglige virkemidler. Der skal være et tydeligt fokus i analysen, og dine iagttagelser skal underbygges med tekstdokumentation. Analysen skal munde ud i en vurdering af, hvordan og hvor godt teksten formidler sine hovedsynspunkter via argumentation og retoriske virkemidler.

I diskussionen skal du undersøge forskellige synspunkter på det emne, tekst 1 behandler. Diskussionen skal inddrage og videreudvikle de centrale synspunkter i tekst 1 og holde dem op imod egne og udvalgte synspunkter fra den eller de selvvalgte tekster. De inddragede synspunkter skal således bidrage til at nuancere diskussionen.


2.

Denne opgave er todelt:

A:

Skriv en kronik om, hvad tro og viden betyder for dig og din generation.

I kronikken skal du inddrage mindst to tekster fra opgavesættet.

B:

Begrund din argumentation og dine øvrige formidlingsmæssige valg, herunder sproglige og retoriske virkemidler. Du skal dokumentere dette med eksempler fra din kronik.

Overskrift: Vælg selv en overskrift.

A:
I en kronik skal du undersøge en given problemstilling og argumentere for din holdning på en engageret, selvstændig og nuanceret måde.

Din kronik skal have et klart hovedsynspunkt, som understøttes af eller vender sig imod pointer i de selvvalgte tekster.

Din kronik skal formidles med en tydelig vinkel og på en retorisk og sprogligt bevidst måde.

B:
I del B skal du med brug af danskfaglige begreber begrunde dine formidlingsmæssige valg, herunder dokumentere din argumentation, retoriske valg og sproglige virkemidler ved hjælp af karakteristiske eksempler fra din egen tekst. Denne del skal fylde 400-600 ord.


3.

Analysér og fortolk ”Havfruens sang” (tekst 4).
Perspektivér til opgavesættets overordnede emne. I din perspektivering skal du inddrage mindst én selvvalgt tekst fra opgavesættet.

Overskrift: Havfruens sang

I en analyse, fortolkning og perspektivering skal du anvende danskfaglig viden og relevante danskfaglige begreber.

Der skal være et tydeligt fokus i analysen, og dine iagttagelser skal underbygges med tekstdokumentation. Analysen skal munde ud i en samlet fortolkning af teksten.

I perspektiveringen skal du sætte din fortolkning af teksten ind i en større sammenhæng, der knytter sig til opgavesættets emne, den eller de selvvalgte tekster og bidrager til den samlede forståelse af teksten.


4.

Analysér og fortolk Herrens veje (tekst 5).
Perspektivér til opgavesættets overordnede emne. I din perspektivering skal du inddrage mindst én selvvalgt tekst fra opgavesættet.

Overskrift: Herrens veje

I en analyse, fortolkning og perspektivering skal du anvende danskfaglig viden og relevante danskfaglige begreber

Der skal være et tydeligt fokus i analysen, og dine iagttagelser skal underbygges med tekstdokumentation. Analysen skal munde ud i en samlet fortolkning af teksten.

I perspektiveringen skal du sætte din fortolkning af teksten ind i en større sammenhæng, der knytter sig til opgavesættets emne, den eller de selvvalgte tekster og bidrager til den samlede forståelse af teksten.


5. (uden for emnet)

Analysér og fortolk ”Aarhundredet” (tekst 11).

Lav en litteraturhistorisk perspektivering af tekst 11.

Overskrift: Aarhundredet

I en analyse, fortolkning og perspektivering skal du anvende danskfaglig viden og relevante danskfaglige begreber.

Der skal være et tydeligt fokus i analysen, og dine iagttagelser skal underbygges med tekstdokumentation. Analysen skal munde ud i en samlet fortolkning af teksten.

I perspektiveringen skal du sætte din fortolkning af teksten ind i en større litteraturhistorisk sammenhæng, der bidrager til den samlede forståelse af teksten og dens relevans i dag.
Tekst 1
Lars Sandbeck: “Lektor: Ateisterne har et fattigt verdensbillede”
Kronik, Kristeligt Dagblad, 20. marts 2019

Tekst 2
Indre Missions Ungdom: “Debat: Giver det mening at tro på en Gud?”
Debatoplæg ved formand for Ateistisk Selskab, Anders Stjernholm, 2016

Tekst 3
Lea Katrine Dam og Cecilie Cedergren: Tro, håb og videnskab (uddrag)
Dokumentar, DRK, 2016

Tekst 4
Henrik Pontoppidan: ”Havfruens sang”
Novelle, 1890

Tekst 5
Adam Price: Herrens veje (uddrag)
Tv-serie, afsnit 1, sæson 1, DR, 2017

Tekst 6
Marie Skovgaard: Reformisten - den kvindelige imam (uddrag)
Dokumentarfilm, DR, 2019

Tekst 7
Bo Bomuld Hamilton-Wittendorff: Det okkulte Danmark (uddrag)
Forord, 2019

Tekst 8
Simon Talbots Sketch Show: ”Jehovas Vidner”
Satire, TV2 Zulu, 2016

Tekst 9
Maren Uthaug: Påsken (torsdag)
Blogindlæg, http://marensblog.dk/paasken, 18. april 2017

Tekst 10
Karin Liltorp: ”Ritualer er vigtige. Også for ikke-troende”
Debatindlæg, Kristeligt Dagblad, 17. oktober 2018

Tekst 11 (uden for emnet)
Emil Bønnelycke: ”Aarhundredet”
Digt, 1918