Dansk A
Ny ordning

2018 - Vejledende opgavesæt 1Varighed: 5 timer

DanskMedier, nyheder og falske historier”Oplysningsprojektet lader paradoksalt nok til at være kommet i modvind i informationstidsalderen. I informationstidsalderen handler det om at få opmærksomhed. Omtale i æteren og trafik på de sociale medier. I informationens tidsalder er der information nok, men opmærksomhed er en knap og dyrebar ressource. Omtale og trafik er penge, magt og politisk indflydelse, men det kan være på bekostning af sandhed, fakta og de alt for virkelige udfordringer, vi står over for. Hvis oplysning ikke skal undergraves og erstattes af jagten på opmærksomhed, må vi i første omgang forsøge at forstå de mekanismer, strukturelle betingelser og tendenser, som er på spil.”

Vincent F. Hendricks og Mads Vestergaard: Fake News. Når virkeligheden taber, Gyldendal 2017


Dette opgavesæt indeholder tekster, der på forskellig vis sætter fokus på mediernes funktion og troværdighed i dag.

Opgavesættet indeholder desuden en litteraturhistorisk opgave, der ligger uden for det overordnede emne.

Du skal besvare én af opgaverne 1 – 5.Tekster til emnet


Tekst 1
Anders Hougaard: ”Lad os komme videre fra Sokrates”
Kronik, Jyllands-Posten, 23. august 2017

Tekst 2
Mikkel Vuorela: ”Mediefupmagerne”
Artikel, Politiken, 15. januar 2013

Tekst 3
TV2 Lorry: ”Natklubben Eye Candy”
Nyhedsindslag, TV2 Lorry, 7. januar 2013

Tekst 4
Vincent F. Hendricks og Mads Vestergaard: ”Alternative kendsgerninger, misinformation og fake news” (uddrag)
Fake News. Når virkeligheden taber, 2017

Tekst 5
Supertanker: ”Nye nyheder – med håb og bud på løsninger” (uddrag)
Radioudsendelse, DR P1, 2. november 2017

Tekst 6
Nagieb Khaja: Mit Afghanistan (uddrag)
Dokumentarfilm, 2012

Tekst til Mit Afghanistan

Tekst 7
Line Tolstrup Holm: ””FAKE NEWS”. Hot i 2016, meningsløst i 2017”
Artikel, JydskeVestkysten, 18. januar 2017

Tekst 8
Jonatan Spang: ”Den omvendte Cavling”
Tæt på sandheden, satire, DR3, 2017

Tekst 9
Peter Adolphsen: Rynkekneppesygen (uddrag)
Roman, 2017


Opgave uden for opgavesættets overordnede emne

Tekst 10
Peter Nansen: ”Aftenvisiter”
Novelle, 1883Opgaver til emnet


1.

Skriv en kronik om nyhedsmediernes funktion og troværdighed i et demokratisk samfund.

I kronikken skal du inddrage mindst to tekster fra opgavesættet.

Overskrift: Vælg selv en overskrift.

I en kronik skal du undersøge en givet problemstilling på en selvstændig og reflekteret måde ud fra en selvvalgt vinkel.

I din refleksion over kronikkens problemstilling skal du aktivt inddrage udvalgte pointer fra opgavesættet.

Din kronik skal formidles på en engageret, velargumenteret og retorisk bevidst måde.


2.

Analysér og fortolk Rynkekneppesygen (tekst 9).

Perspektivér til opgavesættets overordnede emne. I din perspektivering skal du inddrage mindst to selvvalgte tekster.

Overskrift: Rynkekneppesygen

I en analyse og fortolkning skal du anvende danskfaglig viden og relevante danskfaglige begreber.

Der skal være et tydeligt fokus i analysen, og dine iagttagelser skal underbygges med tekstdokumentation. Analysen skal munde ud i en samlet fortolkning af teksten.

I perspektiveringen skal du sætte din fortolkning af teksten ind i en større sammenhæng, der knytter sig til opgavesættets emne og bidrager til den samlede forståelse af teksten.


3.

Analysér og vurdér Mit Afghanistan (tekst 6) med særligt fokus på dokumentaruddragets skildring af virkeligheden.

I en analyse og vurdering skal du anvende danskfaglig viden og relevante danskfaglige begreber.

Der skal være et tydeligt fokus i analysen, og dine iagttagelser skal underbygges med tekstdokumentation. Analysen skal munde ud i en samlet forståelse af sammenhængen mellem tekstens indhold og form.

I vurderingen skal du tage stilling til tekstens hensigt og gennemslagskraft.


4.

Analysér og vurdér ”Lad os komme videre fra Sokrates” (tekst 1) med særligt fokus på argumentation og retoriske virkemidler. Diskutér kronikkens centrale synspunkter. I diskussionen skal du inddrage mindst én selvvalgt tekst fra opgavesættet.

I en analyse, vurdering og diskussion skal du anvende danskfaglig viden og relevante danskfaglige begreber.

I analysen skal du redegøre for tekstens hovedsynspunkter samt analysere tekstens argumentation og brug af retoriske virkemidler. Analysen skal munde ud i en samlet vurdering af tekstens argumentation.

I diskussionen skal du forholde dig til primærtekstens hovedsynspunkter og argumenter. Pointer fra den eller de selvvalgte tekster skal bidrage til at nuancere diskussionen.Opgave uden for opgavesættets overordnede emne.

5.

Analysér og fortolk ”Aftenvisiter” (tekst 10).

Perspektivér til den litteraturhistoriske sammenhæng, tekst 10 indgår i.

Overskrift: Aftenvisiter

I en analyse og fortolkning skal du anvende danskfaglig viden og relevante danskfaglige begreber.

Der skal være et tydeligt fokus i analysen, og dine iagttagelser skal underbygges med tekstdokumentation. Analysen skal munde ud i en samlet fortolkning af teksten.

I perspektiveringen skal du sætte din fortolkning af teksten ind i en større litteraturhistorisk sammenhæng, der bidrager til den samlede forståelse af teksten.
Tekst 1
Anders Hougaard: ”Lad os komme videre fra Sokrates”
Kronik, Jyllands-Posten, 23. august 2017

Tekst 2
Mikkel Vuorela: ”Mediefupmagerne”
Artikel, Politiken, 15. januar 2013

Tekst 3
TV2 Lorry: ”Natklubben Eye Candy”
Nyhedsindslag, TV2 Lorry, 7. januar 2013

Tekst 4
Vincent F. Hendricks og Mads Vestergaard: ”Alternative kendsgerninger, misinformation og fake news” (uddrag)
Fake News. Når virkeligheden taber, 2017

Tekst 5
Supertanker: ”Nye nyheder – med håb og bud på løsninger” (uddrag)
Radioudsendelse, DR P1, 2. november 2017

Tekst 6
Nagieb Khaja: Mit Afghanistan (uddrag)
Dokumentarfilm, 2012

Tekst til Mit Afghanistan

Tekst 7
Line Tolstrup Holm: ””FAKE NEWS”. Hot i 2016, meningsløst i 2017”
Artikel, JydskeVestkysten, 18. januar 2017

Tekst 8
Jonatan Spang: ”Den omvendte Cavling”
Tæt på sandheden, satire, DR3, 2017

Tekst 9
Peter Adolphsen: Rynkekneppesygen (uddrag)
Roman, 2017

Tekst 10
Peter Nansen: ”Aftenvisiter”
Novelle, 1883