Dansk A
Ny ordning

Tirsdag den 19. maj 2020
kl. 09.00-14.00

DanskKroppen er min?”Min krop er min. Din er din. Sådan oplever vi det. Kroppen er den selvfølgeligste ting i verden. Vi tager den for givet og oplever den som vor egen. Det er mine hænder, der skriver disse linjer. Dine øjne, der løber hen over dem. Men selvom det ligger lige for at opfatte kroppen som hvert enkelt menneskes individuelle ejendom, skal man ikke tænke længe over den, før selvfølgeligheden fortoner sig. Retten til at bestemme over kroppen er ret beset ikke vores hver især. Ikke helt. Kroppen er underlagt sociale normer og præget af kultur. Når vi overhovedet tænker på kroppen som vor egen, så understreger det blot, at individualismen er kendetegnende for den moderne samfundsudvikling. I moderniteten er identitetsdannelse blevet en livsopgave og ikke som tidligere noget, der i vid udstrækning var tilrettelagt fra livets begyndelse. Identitetsdannelse med kroppen i centrum er for mange blevet fast arbejde. Ikke mindst det har gjort spørgsmålet om retten til kroppen aktuelt.”

Verner Møller: ”Kroppen”, Tænkepauser, nr. 13, Aarhus 2013


Dette opgavesæt indeholder tekster, der på forskellig vis handler om, hvad kropsidealer og kropsfremstillinger betyder for nutidens menneske. Du skal besvare én af opgaverne 1-5, som du finder på de følgende sider.

Du har 5 timer til at besvare opgaven.Tekster til emnet


Tekst 1
Iben Krogsdal: ”Rutine”
Novelle, 2000

Tekst 2
Rikke Bjerge: ”Fra hippie til sexsymbol: Her er den ’perfekte’ mandekrop gennem tiden”
Artikel, dr.dk, 12. maj 2019

Tekst 3
Christina Amundsen: Orthorexia
Kortfilm, 2014

Tekst 4
Joachim Ladefoged: Mirror
Kortfilm, 2009

Tekst 5
Kristine Høeg: ”Fed humor”
Kronik, Information, 16. juli 2015

Tekst 6
Line Elvsåshagen: ”Line fikser kroppen” (uddrag)
NRK, dokumentarserie, afsnit 1:6, 2017

Tekst 7
Manus manege: ”Den rigtige krop” (uddrag)
P1-program, Danmarks Radio, 9. april 2019

Tekst 8
J. F. Willumsen: Badende børn på Skagen Strand
Maleri, 1909

Tekst 9
Emil Aarestrup: ”Der er en Sjæl i denne Albu”
Digt, 1835

Tekst 10
DR2 Tema: ”Grimrian” (uddrag)
Reportage, DR2, 2014

Tekst 11 (uden for emnet)
H. C. Andersen: ”Gartneren og herskabet”
Eventyr, 1872

Opgaver til emnet


1.

Analysér og vurdér ”Fed humor” (tekst 5) med særligt fokus på tekstens argumentation og retorik. Diskutér derefter tekstens centrale synspunkter. I diskussionen skal du inddrage mindst én anden tekst fra opgavesættet.

Overskrift: Fed humor

I en analyse, vurdering og diskussion skal du anvende danskfaglig viden og relevante danskfaglige begreber.
I analysen skal du analysere tekstens argumentation og retorik, herunder brugen af sproglige virkemidler. Der skal være et tydeligt fokus i analysen, og dine iagttagelser skal underbygges med tekstdokumentation. Analysen skal munde ud i en vurdering af, hvor nuanceret og relevant tekstens samlede argumentation er.
I diskussionen skal du undersøge forskellige synspunkter på det emne, tekst 5 behandler. Diskussionen skal inddrage og videreudvikle tekst 5s centrale synspunkter og holde dem op imod egne og udvalgte synspunkter fra den eller de selvvalgte tekster. De inddragede synspunkter skal således bidrage til at nuancere diskussionen.


2.

Denne opgave er todelt:

A:

Skriv en kronik om, hvad forskellige kropsfremstillinger og kropsidealer betyder for dig og din generation.
I kronikken skal du inddrage mindst to tekster fra opgavesættet.

B:

Begrund din argumentation og dine øvrige formidlingsmæssige valg, herunder sproglige og retoriske virkemidler. Du skal dokumentere dette med eksempler fra din kronik.

Overskrift: Vælg selv en overskrift

A:
I en kronik skal du undersøge en given problemstilling og argumentere for din holdning på en engageret, selvstændig og nuanceret måde.
Din kronik skal have et klart hovedsynspunkt, som skal understøttes af pointer fra de selvvalgte tekster.
Din kronik skal formidles med en tydelig vinkel og på en retorisk og sprogligt bevidst måde.

B:
I del B skal du med brug af danskfaglige begreber begrunde dine formidlingsmæssige valg, herunder dokumentere din argumentation, retoriske valg og sproglige virkemidler ved hjælp af karakteristiske eksempler fra din egen tekst.
Denne del skal fylde 400-600 ord.


3.

Analysér og fortolk ”Rutine” (tekst 1).
Perspektivér til opgavesættets overordnede emne. I din perspektivering skal du inddrage mindst én selvvalgt tekst fra opgavesættet.

Overskrift: Rutine

I en analyse, fortolkning og perspektivering skal du anvende danskfaglig viden og relevante danskfaglige begreber.
Der skal være et tydeligt fokus i analysen, og dine iagttagelser skal underbygges med tekstdokumentation. Analysen skal munde ud i en samlet fortolkning af teksten.
I perspektiveringen skal du sætte din fortolkning af teksten ind i en større sammenhæng, der knytter sig til opgavesættets emne og den eller de selvvalgte tekster og bidrager til den samlede forståelse af teksten.


4.

Analysér og vurdér ”Line fikser kroppen” (tekst 6).
Perspektivér til opgavesættets overordnede emne. I din perspektivering skal du inddrage mindst én selvvalgt tekst fra opgavesættet.

Overskrift: Line fikser kroppen

I en analyse og vurdering skal du anvende danskfaglig viden og relevante danskfaglige begreber.
Der skal være et tydeligt fokus i analysen, og dine iagttagelser skal underbygges med tekstdokumentation.
I vurderingen skal du sammenfatte dine analyseiagttagelser til en samlet forståelse af sammenhængen mellem formen og indholdet. Du skal i den forbindelse tage stilling til tekstens hensigt og gennemslagskraft.
I perspektiveringen skal du sætte din vurdering af teksten ind i en større sammenhæng, der knytter sig til opgavesættets emne, den eller de selvvalgte tekster og bidrager til den samlede forståelse af teksten.


5. (uden for tema)

Analysér og fortolk H. C. Andersen: ”Gartneren og herskabet” (tekst 11).
Perspektiver til den litteraturhistoriske sammenhæng, teksten indgår i.

Overskrift: Gartneren og herskabet

I en analyse og fortolkning skal du anvende danskfaglig viden og relevante danskfaglige begreber.
Der skal være et tydeligt fokus i analysen, og dine iagttagelser skal underbygges med tekstdokumentation. Analysen skal munde ud i en samlet fortolkning af teksten.
I perspektiveringen skal du sætte din fortolkning af teksten ind i en større litteraturhistorisk sammenhæng, der bidrager til den samlede forståelse af teksten og dens relevans i dag.
Tekst 1
Iben Krogsdal: ”Rutine”
Novelle, 2000

Tekst 3
Christina Amundsen: Orthorexia
Kortfilm, 2014

Tekst 4
Joachim Ladefoged: Mirror
Kortfilm, 2009

Tekst 5
Kristine Høeg: ”Fed humor”
Kronik, Information, 16. juli 2015

Tekst 6
Line Elvsåshagen: ”Line fikser kroppen” (uddrag)
NRK, dokumentarserie, afsnit 1:6, 2017

Tekst 7
Manus manege: ”Den rigtige krop” (uddrag)
P1-program, Danmarks Radio, 9. april 2019

Tekst 8
J. F. Willumsen: Badende børn på Skagen Strand
Maleri, 1909

Tekst 9
Emil Aarestrup: ”Der er en Sjæl i denne Albu”
Digt, 1835

Tekst 10
DR2 Tema: ”Grimrian” (uddrag)
Reportage, DR2, 2014

Tekst 11 (uden for emnet)
H. C. Andersen: ”Gartneren og herskabet”
Eventyr, 1872