Samfundsfag A
2. del
Udleveres efter 40 minutter


Onsdag den 25. maj 2022
kl. 9.00-15.00Konfliktmønstre


Opgavernes spørgsmål med bilag.

Dette opgavesæt består af en fællesdel og tre delopgaver.
Fællesdelens to spørgsmål (1a og 1b) skal begge besvares.
Af de tre delopgaver (A, B og C) skal du vælge én til besvarelse.

Ved bedømmelsen af besvarelsen vejer alle 3 spørgsmål (spørgsmål 1, 2 og 3) lige meget.
Det betyder, at fællesdelen (samlet) vejer cirka 1/3 og delopgaven cirka 2/3.

NB.
Dette opgavesæt er udarbejdet før den 1. januar 2022.
Hvis du mener, at udviklingen siden da påvirker problemstillingerne, kan du inddrage aktuelle synspunkter og vurderinger i din besvarelse.Fællesdel


Besvarelserne af opgaverne 1a og 1b må samlet maksimalt fylde 700 ord.

1a. Opstil tre hypoteser, der kan forklare de sammenhænge mellem partivalg og holdning til udenlandsk arbejdskraft på danske arbejdspladser, som kommer til udtryk i tabel 1.
Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

1b. Hvad kan der af tabel 2 udledes om sammenhængen mellem væksten i verdensmarkedsprisen på olie og væksten i Ruslands BNP?
Besvarelsen skal understøttes af et diagram med en lineær regression, der viser sammenhængen mellem væksten i verdensmarkedsprisen på olie og væksten i Ruslands BNP.
I besvarelsen skal du anvende viden om økonomiske sammenhænge.
Delopgave A


Økonomiske hjælpepakker

2. Sammenlign de syn på regeringens hjælpepakker og finanspolitiske tiltag under coronakrisen, som kommer til udtryk i bilag A1, A2 og A3.
Du skal anvende økonomiske teorier.
3. Du er politisk-økonomisk rådgiver for finansminister Nicolai Wammen. Skriv et notat til Nicolai Wammen, som sætter ham i stand til at udforme en strategi for, hvordan regeringen kan afhælpe manglen på arbejdskraft på kort og lang sigt.
Notatet skal tage udgangspunkt i bilag A4, og du skal anvende viden om økonomisk politik.
Delopgave B


Sociale og kulturelle mønstre

2. Undersøg, hvad der af bilag B1 (figur 1, figur 2, figur 3 og figur 4) og B2 kan udledes om sociale og kulturelle mønstre blandt unge med ikke-vestlig baggrund i Danmark.
Du skal vurdere metodiske styrker og svagheder ved anvendelsen af bilag B1 og B2 til at undersøge sociale og kulturelle mønstre blandt unge med ikke-vestlig baggrund i Danmark.
3. Diskutér fordele og ulemper ved regeringens forslag om at bruge nyttejob til at integrere ikke-vestlige indvandrere i det danske samfund.
Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag B3, og du skal anvende viden om rettigheder og pligter i et demokratisk samfund.
Delopgave C


Rusland

2. Sammenlign de syn på Vestens forhold til Rusland og opfattelsen af Rusland som en trussel, der kommer til udtryk i bilag C1, C2 og C3.
I besvarelsen skal du anvende viden om magt i international politik.
3. Diskutér fordele og ulemper for Vesten ved at anvende dialog og forhandling til at håndtere det sikkerhedspolitiske forhold til Rusland.
Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag C4, og du skal anvende teorier om international politik.
Bilagsoversigt


Fællesdel

1a: Tabel 1: Statista.com og World Development Indicators.
1b: Tabel 2: Surveybanken. 2019.


Delopgave A: Økonomiske hjælpepakker

A1: Johanne Breum Andersen: ”Coronagælden havde været højere uden hjælpepakker”.
Information. 11.3.2021. Uddrag.
A2: Mads Lundby Hansen: ”Dansk økonomi har ikke brug for Wammens stimuli, men for genåbning”.
Berlingske. 20.3.2021 og Cepos 1.6.2021. Uddrag.
A3: Deadline: ”Genåbningsplan på plads. Interview med Michael Svarer”.
DR2. 23.3.2021. Uddrag.
A4: Martin Borre og Tobias Reinwald: ”Kritik af finanslov: Ingen ekstra hænder til arbejds¬markedet”.
Berlingske. 31.8.2021. Uddrag.


Delopgave B: Sociale og kulturelle mønstre

B1: Figur 1: Rockwool Fondens Forskningsenhed. Ægteskabs- og uddannelsesmønster blandt unge med indvandrerbaggrund - udviklingen i 25 år. April 2021.
Figur 2: Rockwool Fondens Forskningsenhed. Ægteskabs- og uddannelsesmønster blandt unge med indvandrerbaggrund - udviklingen i 25 år. April 2021.
Figur 3: Rockwool Fondens Forskningsenhed. Ægteskabs- og uddannelsesmønster blandt unge med indvandrerbaggrund - udviklingen i 25 år. April 2021.
Figur 4: Udlændinge- og integrationsministeriet. Medborgerskab 2020. Opbakning til ligestilling mellem kønnene blandt personer med dansk og ikke-vestlig oprindelse. Juni 2020.
B2: ALS Research for Rockwool Fondens Forskningsenhed: ”Kærlighed og karriere. Uddannelses- og partnervalg blandt yngre indvandrere opvokset i Danmark. 2021.”
B3: DR1. TV-avisen. 7.9.2021.


Delopgave C: Rusland

C1: Niels Bo Poulsen og Jørgen Staun: Militærforskere: Rusland har igen udviklet sig til en militær stormagt”.
Altinget.dk. 21.1.2021. Uddrag.
C2: Vincent Keating og Katarzyna Kaczmarska: ” Vesten forstår ikke Ruslands udbredelse af ”blød magt”.
Olfi.dk. 30.5.2017. Uddrag.
C3: Mikkel Vedby Rasmussen: ”Nyt fra Østfronten: Vesten har igen en Ruslandspolitik.”
Ræson. 25.7.2021. Uddrag.
C4: Henrik Ø. Breitenbauch, Kristian Søby Kristensen & Jonas Groesmeyer: ”Vesten og Rusland - optioner for samarbejde i en krisetid”.
Københavns Universitet. Center for militære studier. 2020. Uddrag.
LYD