Samfundsfag A
1. del


Onsdag den 25. maj 2022
kl. 9.00-15.00Konfliktmønstre


Opgavernes spørgsmål uden bilag.
Opgavernes spørgsmål med bilag udleveres kl. 9.40.

Dette opgavesæt består af en fællesdel og tre delopgaver.
Fællesdelens to spørgsmål (1a og 1b) skal begge besvares.
Af de tre delopgaver (A, B og C) skal du vælge én til besvarelse.

Ved bedømmelsen af besvarelsen vejer alle 3 spørgsmål (spørgsmål 1, 2 og 3) lige meget.
Det betyder, at fællesdelen (samlet) vejer cirka 1/3 og delopgaven cirka 2/3.

NB.
Dette opgavesæt er udarbejdet før den 1. januar 2022.
Hvis du mener, at udviklingen siden da påvirker problemstillingerne, kan du inddrage aktuelle synspunkter og vurderinger i din besvarelse.Fællesdel


Besvarelserne af opgaverne 1a og 1b må samlet maksimalt fylde 700 ord.

1a. Opstil tre hypoteser, der kan forklare de sammenhænge mellem partivalg og holdning til udenlandsk arbejdskraft på danske arbejdspladser, som kommer til udtryk i tabel 1.
Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

Tabel 1 udleveres kl. 9.40

1b. Hvad kan der af tabel 2 udledes om sammenhængen mellem væksten i verdensmarkedsprisen på olie og væksten i Ruslands BNP?
Besvarelsen skal understøttes af et diagram med en lineær regression, der viser sammenhængen mellem væksten i verdensmarkedsprisen på olie og væksten i Ruslands BNP.
I besvarelsen skal du anvende viden om økonomiske sammenhænge.

Tabel 2 udleveres kl. 9.40
Delopgave A


Økonomiske hjælpepakker

2. Sammenlign de syn på regeringens hjælpepakker og finanspolitiske tiltag under coronakrisen, som kommer til udtryk i bilag A1, A2 og A3.
Du skal anvende økonomiske teorier.
3. Du er politisk-økonomisk rådgiver for finansminister Nicolai Wammen. Skriv et notat til Nicolai Wammen, som sætter ham i stand til at udforme en strategi for, hvordan regeringen kan afhælpe manglen på arbejdskraft på kort og lang sigt.
Notatet skal tage udgangspunkt i bilag A4, og du skal anvende viden om økonomisk politik.
Delopgave B


Sociale og kulturelle mønstre

2. Undersøg, hvad der af bilag B1 (figur 1, figur 2, figur 3 og figur 4) og B2 kan udledes om sociale og kulturelle mønstre blandt unge med ikke-vestlig baggrund i Danmark.
Du skal vurdere metodiske styrker og svagheder ved anvendelsen af bilag B1 og B2 til at undersøge sociale og kulturelle mønstre blandt unge med ikke-vestlig baggrund i Danmark.
3. Diskutér fordele og ulemper ved regeringens forslag om at bruge nyttejob til at integrere ikke-vestlige indvandrere i det danske samfund.
Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag B3, og du skal anvende viden om rettigheder og pligter i et demokratisk samfund.
Delopgave C


Rusland

2. Sammenlign de syn på Vestens forhold til Rusland og opfattelsen af Rusland som en trussel, der kommer til udtryk i bilag C1, C2 og C3.
I besvarelsen skal du anvende viden om magt i international politik.
3. Diskutér fordele og ulemper for Vesten ved at anvende dialog og forhandling til at håndtere det sikkerhedspolitiske forhold til Rusland.
Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag C4, og du skal anvende teorier om international politik.
LYD