Engelsk B
Ny ordning

Mandag den 27. maj 2019
kl. 09.00-14.00

Vejledning til opgavesættet


Du skal besvare følgende opgaver:
 • Assignment 1-5
 • I Assignment 5 skal du vælge enten assignment A eller assignment B
Tekster til Assignment 5:
5 A – Fiction: “That Summer”, a short story by Safia Moore, 2015.
5 B – Non-fiction: Hillbilly Elegy. A Memoir of a Family and Culture in Crisis, an introduction to his book, by J. D. Vance, 2016.

Vejledning og skabelon til at løse opgaven
Den samlede eksaminationstid for Assignment 1-5 er 5 timer. Besvarelsen bedømmes som en helhed ud fra de faglige mål for niveauet. Der lægges vægt på beherskelsen af det engelske sprog, forståelse af forlægget og færdighed i skriftlig fremstilling på engelsk.

Det anbefales, at du skriver din besvarelse i skabelonen, som ligger under Template i menuen til venstre. Besvarelsen afleveres i ét dokument med opgaverne i rækkefølgen 1-5.Henvisninger til tekst, video- og lydklip


Hvis du citerer, skal du angive kilde.
Alt anvendt materiale skal være engelsksproget og angives med kildehenvisninger. Til forklaring af grammatiske opgaver kan materialerne være på dansk.
Du kan henvise til dele af video- og lydklip, f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og slutningen af klippet.


Generel skabelon for henvisninger til tekster


Henvisninger
Du henviser til tekster ved enten 1) at angive linjenummeret eller minuttalsangivelsen i en fodnote eller ved 2) at sætte linjenummeret eller minuttalsangivelsen i parentes inde i din tekst:
l. 34: ved én linje
ll. 35-37: ved flere linjer
01:23-02:12: minuttalsangivelse

I fodnoter angives:
Opslag i bog
“Hvad er et ‘utælleligt ord’?”. Helle Brieghel og Dorthe Chalotte Hansen. Engelsk Grundgrammatik. Questions and Answers. Systime 2010. p. 47.

Artikel fra bog eller antologi
“The Romantic Period”. Delaney et al. Fields of Vision. Longman 2003. pp. E114-115.Tekster i opgavesættet


Teksternes ortografi og tegnsætning følger forlæggene. Trykfejl er dog rettet.
Opsætningen følger ikke nødvendigvis forlæggene. Dog følges forlægget nøje, hvor opsætningen på den ene eller anden måde indgår i opgaven.
Assignment 1


Find alle verberne (udsagnsordene) i præsens (nutid) i nedenstående tekst, og omskriv dem til præteritum (datid). Skriv hele teksten som dit svar, og marker verberne tydeligt som i eksemplet.

Eksempel: Robyn catches the eye of a young West Indian…

Robyn caught the eye of a young West Indian…

Halted on the inside lane, Robyn catches the eye of a young West Indian with Rastafarian dreadlocks, hunched in the entrance of a boarded-up shop, and smiles, a friendly, sympathetic, anti-racist smile. To her alarm the young man immediately straightens up, takes his hands out of the pockets of his black leather jacket, and comes over to her car, stooping to bring his head level with the window. He mouths something through the glass which she cannot hear. The car in front moves forward a few yards, but when Robyn inches forward in turn the young man lays a restraining hand on the Renault’s wing. Robyn leans across the passenger seat and winds the window down a little way. […]
    “Sorry – I can’t stop!” she cries and lets out the clutch. Mercifully the traffic progresses for fifty yards before it stalls again, and the Rasta does not pursue her further, but Robyn keeps a nervous eye on her rear-view mirror.
    Robyn sees a roadsign to West Wallsbury, the area in which J. Pringle & Sons is situated, and gratefully follows it.

David Lodge, Nice Work, 1988
Assignment 2


Du skal besvare alle tre opgaver.
 1. Find og skriv fem adjektiver (tillægsord) fra nedenstående tekst.
 2. Find og skriv fem verballed (udsagnsled). Angiv, hvad der er subjekt (grundled) for hvert verballed.
 3. Sæt nedenstående substantiver (navneord) i pluralis (flertal), og giv regler for substantivers flertalsdannelse ud fra eksemplerne.

age, friend, nursery, bathtub, half


181476_opgave_2 Story of the sudsiest baby-gentle soap in a SWAN’S age. Once upon a time there was a lady who lost her temper every day… and twice on some days… all on account of S.O.A.P. If she got a very special soap for the baby, it didn’t suds up worth a cent. And the sudsy soap she used for dishes wasterribly hard on her hands. One day a REAL friend said: “Try Swan… it’s pure as castilles SWAN suds faster than other floating soaps.” So the lady bought a bar of SWAN… broke it in half_ put one good-looking cake in in the kitchen and one in the bathroom… and_ Now there’s cooing in the nursery Singing in the bathtub and laughter in the kitchen. No more strong, easy-to-waste package soap in that house_ because SWAN… pure and mild as the finest of castilles.. gives plenty of baby-gentle suds for everything And it’s more real soap per penny than ANY leading toilet soap tested. SWAN yourself… for baby, dishes, bath, duds. Swan-derful! MADE BY LEVER BROTHERS COMPANY, CAMBRIDGE, MASS. Tune in: Burns & Allen - CBS - Tuesday nights - Tommy Riggs - Betty Lou - NBC - Friday nights phil-are-go.blogspot.com
Assignment 3


Lyt til nyhedsindslaget om sleep robots.

Find og skriv mindst otte ord, som tilhører det semantiske felt sleep.Semantisk felt sleep
Eksempel: nodding off,
Sweet dreams with a sleep robot


Assignment 4


Write a text to match the photo (50-75 words). Use at least five different prepositions.


Assignment 5


 • Answer assignment A or assignment B.
Assignment 5A - Fiction


 1. Write a short summary of Safia Moore’s short story “That Summer” in about 125 words.

 2. Write an analytical essay (600-900 words) in which you analyse and interpret the short story. Your essay must focus on the relationship between the characters.

  Include the following analytical terms in your essay:
  point of view, setting, main theme

In your essay you must include references to the text.

Material
Safia Moore, “That Summer”, 2015.Assignment 5B – Non-fiction


 1. Write a short summary of J. D. Vance’s introduction to his book Hillbilly Elegy. A Memoir of a Family and Culture in Crisis in about 125 words.

 2. Write an analytical essay (600-900 words) about the text. Your essay must focus on how the issue of the American Dream is presented. Discuss briefly the individual’s possibility of living out The American Dream in the USA today.

  Include the following analytical terms in your essay:
  topic, writing style, intention

In your essay you must include references to the text.

Material
J. D. Vance, Hillbilly Elegy. A Memoir of a Family and Culture in Crisis, an introduction to his book, 2016.

Watch this short video clip as an introduction to the text.
Sources


Anvendt materiale (til brug for Copydan):

David Lodge. Nice Work. 1988. London: Penguin Books, 1989

phil are go website, May 6, 2013, viewed September 2018. (www.phil-are-go.blogspot.com)

“Sweet dreams with a sleep robot”. Reuters website, August 29, 2018, viewed September 2018. (www.reuters.com)

Image credit: Viasat website. Viewed September 2018. (www.viasat.dk)

Safia Moore. “That Summer”. Bath Short Story Award Anthology 2015. Bath: Brown Dog Books, 2015.

J. D. Vance. Hillbilly Elegy. A Memoir of a Family and Culture in Crisis. London: Harper Collins Publishers, 2016.

Vimeo.com. “Hillbilly. The Real Story”. Viewed September 2018. (www.vimeo.com)