Oplysninger til brug for Copydan

Bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.

Opgave 1
Henriette Rostrup: Grusomme historier om børn.
Kort fortalt – danske noveller 2000-2010. Gyldendal, 2011.

Opgave 2
Per Wennick: Skøn, skæv og 98.
DR1, 2019.

Jonas Risvig: Pigen der glemte at gå.
DR3, 2019.

Opgave 3
Nikoline: Danskhed.
Svesken på disken. Rebel INC., 2018.

Gnags: Danmark, dit indre ocean.
Plads til begejstring. Genlyd Grammofon, 1986.

Sys Bjerre: Fædrelandet.
Højskolesangbogen. Forlaget Højskolerne, 2015.

Opgave 4
Ilja Wechselmann: Jeg vil sælge bøger ved at skrive god litteratur. Ikke ved at instagramme om min pipfugl.
Information, 8. juni 2022.

Cecilie Alisa Wolters: Instagram beriger bogverdenen ved at give de uetablerede en chance
Information, 14. juli 2022.

Cecilie Alisa Wolters: Instagramopslag.
Instagram, 22. september 2021.
 
Gyldendal Forlag: Bogtrailer for Annas Sang.
Gyldendals Forlags Youtube-kanal, 15. august 2022.


Opgave 4

Titel: Markedsføring af litteratur på sociale medier

Opgaveformulering

Skriv en debatterende artikel, hvor du undersøger og diskuterer, om markedsføring af litteratur på sociale medier er skadeligt eller gavnligt for litteraturen

I din artikel skal du inddrage Jeg vil sælge bøger ved at skrive god litteratur. Ikke ved at instagramme om min pipfugl (tekst 4a), Instagram beriger bogverdenen ved at give de uetablerede en chance (tekst 4b), Instagramopslag (tekst 4c) og Bogtraileren for Annas bog (tekst 4d).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på: 

 • at diskutere, hvordan markedsføring på sociale medier bidrager til litteraturens udbredelse og kvalitet, idet du inddrager hovedsynspunkter og argumenter fra Jeg vil sælge bøger ved at skrive god litteratur. Ikke ved at instagramme om min pipfugl og Instagram beriger bogverdenen ved at give de uetablerede en chance
 • at underbygge dine egne argumenter ved at inddrage Instagramopslag og Bogtraileren for Annas bog som eksempler på markedsføring af litteratur på sociale medier. Du må gerne inddrage andre eksempler på, hvordan litteratur, kunst eller musik kan markedsføres på sociale medier
 • at præsentere emnet gennem en fokuseret indledning og diskussion og forsøge at overbevise din læser gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation med en afslutning, der markerer dit synspunkt

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)

Tekster til opgave 4

Til opgaven hører fire tekster (tekst 4a, 4b, 4c og 4d)


4d. Gyldendal Forlag: Bogtrailer for Annas Sang 


Uddraget er fra begyndelsen (00.00-01.00). Bogtraileren varer i alt 3 minutter og 19 sekunder. Bogtraileren blev udgivet på Gyldendal Forlags YouTube-kanal d. 15. august 2022. Benjamin Koppel er musiker og forfatter og har udgivet romanen Annas Sang (2022), som denne bogtrailer omhandler. Opgave 3

Titel: Sange om Danmark og danskere

Opgaveformulering

Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger fremstillinger af Danmark og danskere i sangtekster.

I din artikel skal du analysere, fortolke og vurdere Danskhed (tekst 3a), Danmark, dit indre ocean (tekst 3b) og Fædrelandet (tekst 3c).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på: 

 • at analysere og fortolke, hvordan Danmark og danskere fremstilles i Danskhed, Danmark, dit indre ocean og Fædrelandet. Du skal herunder bl.a. komme ind på symbolik og de sproglige virkemidlers betydning  
 • at vurdere, i hvilken grad sangteksterne bidrager til at skabe nationalfølelse  
 • at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning  

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)

Tekster til opgave 3

Til opgaven hører tre tekster (tekst 3a, 3b og 3c).
Opgave 2

Titel: Personfremstillinger i dokumentarer

Opgaveformulering

Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger, hvordan dokumentarer fremstiller deres hovedpersoner.

I din artikel skal du analysere, fortolke og perspektivere Skøn, skæv og 98 (tekst 2a) og Pigen der glemte at gå (tekst 2b).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på: 

 • at analysere og fortolke, hvordan de to dokumentarer Skøn, skæv og 98 og Pigen der glemte at gå fremstiller deres hovedpersoner, herunder kontrasten mellem deres fortid og deres nutid. Inddrag i den forbindelse, hvordan symbolik og brug af filmiske virkemidler understøtter fremstillingerne 
 • at perspektivere din analyse og fortolkning til det overordnede emne for artiklen, idet du inddrager et eller flere andre eksempler på personfremstillinger i dokumentarer
 • at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning 

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)

Til opgaven hører to tekster (tekst 2a og 2b).

2a. Per Wennick: Skøn, skæv og 98


Uddraget (00:00-03:42) er fra begyndelsen af dokumentaren Skøn, skæv og 98. Dokumentaren er instrueret af Per Wennick og havde premiere d. 7. januar 2019 på DR1. 


2b. Jonas Risvig: Pigen der glemte at gå


Uddraget (00:00-05:41) er fra begyndelsen af dokumentaren Pigen der glemte at gå. Dokumentaren er instrueret af Jonas Risvig og havde premiere d. 4. marts 2019 på DR3. Opgave 1

Titel: Sorg

Opgaveformulering

Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger tekster, der fremstiller sorg.   

I din artikel skal du analysere, fortolke og perspektivere Grusomme historier om børn (tekst 1).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på: 

 • at analysere og fortolke, hvordan sorg fremstilles i Grusomme historier om børn. Du skal bl.a. komme ind på personkarakteristik og kompositionens betydning
 • at perspektivere din analyse og fortolkning til det overordnede emne for artiklen, idet du inddrager et eller flere andre eksempler fra fx litteratur, dokumentar eller film  
 • at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning  

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)

Tekst til opgave 1

Til opgaven hører en tekst (tekst 1).
Indholdsfortegnelse

Opgaver og tekster 
Du skal besvare én af opgaverne 1-4. Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.  
 
  
Analyserende artikler  
 
1. Sorg  
1. Henriette Rostrup: Grusomme historier om børn   
 
2. Personfremstillinger i dokumentarer  
2a. Per Wennick: Skøn, skæv og 98 (medieklip)  
2b. Jonas Risvig: Pigen der glemte at gå (medieklip) 
 
3. Sange om Danmark og danskere  
3a. Nikoline: Danskhed  
3b. Gnags: Danmark, dit indre ocean  
3c. Sys Bjerre: Fædrelandet 
 
 
Debatterende artikel  
 
4. Markedsføring af litteratur på sociale medier 
4a. Ilja Wechselmann: Jeg vil sælge bøger ved at skrive god litteratur. Ikke ved at instagramme om min pipfugl 
4b. Cecilie Alisa Wolters: Instagram beriger bogverdenen ved at give de uetablerede en chance 
4c. Cecilie Alisa Wolters: Instagramopslag 
4d. Gyldendal Forlag: Bogtrailer for Annas Sang (medieklip) 
 
 
 
Ortografi og tegnsætning følger originalerne. Trykfejl er dog rettet. 
Om de to opgavegenrer

Artiklen som genre
De to opgavegenrer, du kan vælge at skrive, ligger indenfor den overordnede skrivegenre: artikel. En artikel er en faktatekst, som ville kunne offentliggøres og læses af en interesseret læser.
Du er afsenderen. Den modtager, du skal have i tankerne, når du skriver, er en medborger, der interesserer sig for kultur og litteratur. Din modtager er bredt orienteret i danske medier, bøger, film og aktuelle debatter samt i den danske litteraturhistorie. Din modtager kender derfor også danskfaglige begreber som eksempelvis fortællesynsvinkel, flashforward og metafor. Det betyder, at du ikke behøver at definere disse begreber, når du bruger dem. En artikel er opbygget med en indledning, en midte og en afslutning. Indledningen er fokuseret, den rummer og åbner for centrale aspekter af emnet og din vinkel. Din artikel skal være skrevet i en sammenhængende form (dvs. ikke i punktform). Den skal have en fokuseret overskrift (til eksamen er det den titel, som hører til opgaven) og kan eventuelt rumme underoverskrifter.
I din artikel bruger du viden og tekster. Du skal præsentere de tekster, du inddrager, for din læser, hvilket vil sige, at du i din tekst skal nævne forfatter, titel og gerne årstal, når du nævner teksten første gang. Det betyder til prøven, at også de tekster, som er til opgaverne, skal præsenteres for din modtager. Du kan ikke forvente, at din læser kender det materiale, opgaven er stillet i til den skriftlige prøve.
Du skal samtidig altid henvise til det materiale, du inddrager i din artikel. Du kan henvise på flere måder, men brug samme måde gennem hele artiklen. Du kan bruge fodnoter, henvise i parentes i din tekst eller som du ellers har lært det. Det vigtigste er, at du er konsekvent gennem hele artiklen og henviser på den samme måde.

Analyserende artikel
Når du skriver en analyserende artikel, skal du undersøge en tekst ved at nærlæse den med henblik på analyse, fortolkning og vurdering. Teksten kan være mundtlig, skriftlig eller multimodal. Din opgave er at formidle din tekstforståelse klart for en læser, der ikke kender teksten, og forklare din læser, hvad der står i teksten, og hvordan teksten – også dét, der gemmer sig mellem linjerne – skal forstås. Det er vigtigt, at du i din analyse både går helt tæt på teksten og citerer centrale passager og hæver dig over dine tekstnedslag vha. relevante analysebegreber. Når du slår ned på noget i teksten, skal du huske at forklare og udlægge det for din læser. Hvis opgaven kræver det, skal du også gennem en perspektivering vise, hvordan teksten kan læses og forstås i en bredere sammenhæng, det kan fx være en litteraturhistorisk, tematisk eller genremæssig sammenhæng.

Kendetegnende for den gode analyserende artikel er det, at den viser blik for tekstens hvad, hvordan og hvorfor og formidler analysen, fortolkningen og vurderingen klart, vinklet og sammenhængende. Tænk på, at din artikel skal føre læseren frem til en samlet forståelse og perspektivering af teksten.
Typiske skrivehandlinger: Forklare, beskrive, dokumentere, udlægge, analysere, fortolke, vurdere, perspektivere.
Delvist beslægtede genrer: Anmeldelser, værklæsninger i tekster om forfatterskaber eller filmgenrer, forfatter- eller værkbiografier, foredrag om litteratur, kunst eller film, podcast/radio/tv om kultur, retoriske analyser af taler, litterære forskningsartikler.

Debatterende artikel
Når du skriver en debatterende artikel, skal du undersøge og diskutere et danskfagligt debatemne eller spørgsmål. Dit mål med artiklen skal være 1) gennem en diskussion at gøre din læser klogere på emnet og de forskellige vinkler og synspunkter, man kan anlægge på det, 2) i en mere debatterende form at argumentere for dine holdninger til emnet og gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation at forsøge at overbevise din læser om dine synspunkter.
Til den debatterende artikel knytter der sig altid et tekstmateriale – det kan både være mundtligt, skriftligt og multimodalt. Du skal undervejs i din debatterende artikel inddrage og forholde dig til tekstmaterialet ved at forklare din læser, hvilke synspunkter og argumenter der er centrale. Det er meningen, at du skal inddrage det, der er væsentligt for din egen undersøgelse eventuelt med konkrete citater eller eksempler fra teksten. Du skal samtidig inddrage andre synspunkter og eksempler, som kan understøtte din argumentation, og derved overbevise din læser. De andre synspunkter kan være fra en anden tekst, men det kan også være synspunkter, som du selv formulerer. Dine eksempler kan du hente fra aktuelle sager, egne oplevelser med relevans for emnet, eller noget du har læst eller set i undervisningen, i avisen, på nettet, i fjernsynet el.lign.

Kendetegnende for den gode debatterende artikel er, at den undersøger det danskfaglige emne, formulerer præcise synspunkter ved hjælp af relevante eksempler og belæg og formår at overbevise sin læser.
Typiske skrivehandlinger: Argumentere, eksemplificere, redegøre, karakterisere, diskutere.
Delvist beslægtede genrer: Aviskronikker, debatindlæg, klummer, diskussioner på sociale medier, tv/radio-debatter, politiske taler, avisledere, blogindlæg. Vejledning

Vejledning specielt til dette opgavesæt
Dette opgavesæt indeholder fire opgaver med tilhørende tekster.

Teksterne til de enkelte opgaver
Du finder frem til teksten eller teksterne til de enkelte opgaver ved at klikke på linket.

Du skal besvare én af opgaverne
Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.

Kildeoplysninger
Oplysninger om kilderne til de enkelte tekster findes i teksternes manchetter på opgavesiderne.

Henvisninger til video- og lydklip
Du kan henvise til dele af video- og lydklip f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og afslutningen af den del af en tekst, du benytter. 


Dansk A

Mandag den 14. august 2023

Kl. 9.00-14.00