Oplysninger til brug for Copydan 

Bringes i henhold til aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan.  

 
Opgave 1  
Sissel Bergfjord: Springer.  
Midlertidig opvartning, Ombelico, 2021.  
 
Opgave 2  
Tobias Rahim og Sebastian Birk: National Romantik 2021.  
Sony Music Flow, premiere på Ekko Shortlist, 21. december 2020.  
 
Opgave 3  
Thomas Korsgaard: Takketale ved overrækkelsen af De Gyldne Laurbær 2022. 
Danske Taler.dk, 28. maj 2022. 

Anders Matthesen: Takketale ved modtagelsen af prisen Bedste Mandlige Hovedrolle 2022. 
Danske Taler.dk, 19. marts 2022. 
 
Opgave 4  
Kim Fupz Aakeson: Man parterer da kvinder. 
Filmmagasinet Ekko, 6. april 2022.  
 
Tobias Petersen: Kulturen sætter kvinder over mænd.  
Filmmagasinet Ekko, 23. april 2022. 

Netflix Nordic: officiel trailer til Kastanjemanden. 
https://www.youtube.com/watch?v=7SXdxhUL-ic&ab_channel=NetflixNordic, 13. september 2021. 


Opgave 4

Titel: Kvindefremstillinger i krimier

Opgaveformulering   

Skriv en debatterende artikel, hvor du undersøger og diskuterer, om krimiers fremstillinger af kvinder er problematiske.  

I din artikel skal du inddrage Man parterer da kvinder (tekst 4a), Kulturen sætter kvinder over mænd (tekst 4b) og trailer til Kastanjemanden (tekst 4c). 

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på: 

 • at diskutere kvindefremstillingen i krimier ved at inddrage hovedsynspunkter og argumenter fra Man parterer da kvinder og Kulturen sætter kvinder over mænd
 • at underbygge dine egne argumenter ved at inddrage Kastanjemanden som eksempel på, hvordan kvinder kan fremstilles i krimier. Du må gerne inddrage et eller flere andre eksempler fra litteratur eller film  
 • at præsentere emnet gennem en fokuseret indledning og diskussion og forsøge at overbevise din læser gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation med en afslutning, der markerer dit synspunkt

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)

Tekster til opgave 4

Til opgaven hører tre tekster (tekst 4a, 4b og 4c).


4c. Netflix Nordic: trailer til Kastanjemanden


Dette er den officielle trailer til den danske krimiserie Kastanjemanden. Traileren blev offentliggjort på YouTube d. 13. september 2021. Krimiserien blev sendt første gang d. 21. september 2021 på Netflix.


Opgave 3

Titel: Takketaler

Opgaveformulering   
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger takketalen som genre.  
   
I din artikel skal du analysere, fortolke og vurdere Takketale ved overrækkelsen af De Gyldne Laurbær 2022 (tekst 3a) og Takketale ved modtagelsen af prisen Bedste Mandlige Hovedrolle 2022 (tekst 3b). 

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på: 

 • at analysere og fortolke Takketale ved overrækkelsen af De Gyldne Laurbær 2022, herunder kommunikationssituation, komposition, sprog og hensigt  
 • at sammenligne Takketale ved overrækkelsen af De Gyldne Laurbær 2022 og Takketale ved modtagelsen af prisen Bedste Mandlige Hovedrolle 2022
 • at vurdere, om takketalerne fungerer efter hensigten
 • at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)

Tekster til opgave 3

Til opgave 3 hører to tekster (tekst 3a og 3b).Opgave 2

Titel: Den selviscenesættende kunstner

Opgaveformulering   
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger, hvordan kunstnere iscenesætter sig selv
 
I din artikel skal du analysere, fortolke og perspektivere dokumentaren National Romantik 2021 (tekst 2).

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på: 

 • at analysere og fortolke, hvordan Tobias Rahim i National Romantik 2021 iscenesætter sig selv som kunstner og menneske. Undersøg i den forbindelse, hvordan de sproglige og filmiske virkemidler understøtter iscenesættelsen
 • at perspektivere din analyse og fortolkning til det overordnede emne for artiklen, idet du inddrager et eller flere andre eksempler fra fx litteratur, dokumentar eller sociale medier  
 • at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)

Til opgaven hører en tekst (tekst 2).

2. Tobias Rahim og Sebastian Birk: National Romantik 2021


Uddraget (00.00-10.08) er første halvdel af kortdokumentaren National Romantik 2021. Tobias Rahim har skrevet manuskript, og instruktører er Tobias Rahim og Sebastian Birk. Dokumentaren fik premiere d. 21. december 2020.


Note:

Ved minuttal (7:00-7:36) spilles i baggrunden en sang, hvor Tobias Rahim synger på spansk. Verslinjerne kan oversættes til dansk således: “Bæstet/uhyret Rahim danser med sin skæbne/ Bæstet Rahim synger med djævlene/ Danmark, pas på Bæstet Rahim.”


Opgave 1

Titel: Menneskets forhold til døden

Opgaveformulering 
Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger tekster, der skildrer menneskets forhold til døden. 

I din artikel skal du analysere, fortolke og perspektivere Springer (tekst 1).  
 
I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på: 

 • at analysere og fortolke Springer, hvor du bl.a. kommer ind på en karakteristik af fortælleren og hendes forhold til døden. Du skal desuden undersøge novellens brug af symboler
 • at perspektivere din analyse og fortolkning til det overordnede emne for artiklen, idet du inddrager et eller flere eksempler fra fx litteratur, dokumentar eller film
 • at formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)

Tekst til opgave 1

Til opgaven hører en tekst (tekst 1).Indholdsfortegnelse

Opgaver og tekster

Du skal besvare én af opgaverne 1-4. Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.

Analyserende artikler

1. Menneskets forhold til døden
1. Sissel Bergfjord: Springer

2. Den selviscenesættende kunstner
2. Tobias Rahim og Sebastian Birk: National Romantik 2021 (medieklip

3. Takketaler 
3a. Thomas Korsgaard: Takketale ved overrækkelsen af De Gyldne Laurbær 2022
3b. Anders Matthesen: Takketale ved modtagelsen af prisen Bedste Mandlige Hovedrolle 2022


Debatterende artikel 
 
4. Kvindefremstillinger i krimier 
4a. Kim Fupz Aakeson: Man parterer da kvinder
4b. Tobias Petersen: Kulturen sætter kvinder over mænd
4c. Netflix Nordic: trailer til Kastanjemanden (medieklip)
 


Ortografi og tegnsætning følger originalerne. Trykfejl er dog rettet. 

Om de to opgavegenrer

Artiklen som genre
De to opgavegenrer, du kan vælge at skrive, ligger indenfor den overordnede skrivegenre: artikel. En artikel er en faktatekst, som ville kunne offentliggøres og læses af en interesseret læser.
Du er afsenderen. Den modtager, du skal have i tankerne, når du skriver, er en medborger, der interesserer sig for kultur og litteratur. Din modtager er bredt orienteret i danske medier, bøger, film og aktuelle debatter samt i den danske litteraturhistorie. Din modtager kender derfor også danskfaglige begreber som eksempelvis fortællesynsvinkel, flashforward og metafor. Det betyder, at du ikke behøver at definere disse begreber, når du bruger dem. En artikel er opbygget med en indledning, en midte og en afslutning. Indledningen er fokuseret, den rummer og åbner for centrale aspekter af emnet og din vinkel. Din artikel skal være skrevet i en sammenhængende form (dvs. ikke i punktform). Den skal have en fokuseret overskrift (til eksamen er det den titel, som hører til opgaven) og kan eventuelt rumme underoverskrifter.
I din artikel bruger du viden og tekster. Du skal præsentere de tekster, du inddrager, for din læser, hvilket vil sige, at du i din tekst skal nævne forfatter, titel og gerne årstal, når du nævner teksten første gang. Det betyder til prøven, at også de tekster, som er til opgaverne, skal præsenteres for din modtager. Du kan ikke forvente, at din læser kender det materiale, opgaven er stillet i til den skriftlige prøve.
Du skal samtidig altid henvise til det materiale, du inddrager i din artikel. Du kan henvise på flere måder, men brug samme måde gennem hele artiklen. Du kan bruge fodnoter, henvise i parentes i din tekst eller som du ellers har lært det. Det vigtigste er, at du er konsekvent gennem hele artiklen og henviser på den samme måde.

Analyserende artikel
Når du skriver en analyserende artikel, skal du undersøge en tekst ved at nærlæse den med henblik på analyse, fortolkning og vurdering. Teksten kan være mundtlig, skriftlig eller multimodal. Din opgave er at formidle din tekstforståelse klart for en læser, der ikke kender teksten, og forklare din læser, hvad der står i teksten, og hvordan teksten – også dét, der gemmer sig mellem linjerne – skal forstås. Det er vigtigt, at du i din analyse både går helt tæt på teksten og citerer centrale passager og hæver dig over dine tekstnedslag vha. relevante analysebegreber. Når du slår ned på noget i teksten, skal du huske at forklare og udlægge det for din læser. Hvis opgaven kræver det, skal du også gennem en perspektivering vise, hvordan teksten kan læses og forstås i en bredere sammenhæng, det kan fx være en litteraturhistorisk, tematisk eller genremæssig sammenhæng.

Kendetegnende for den gode analyserende artikel er det, at den viser blik for tekstens hvad, hvordan og hvorfor og formidler analysen, fortolkningen og vurderingen klart, vinklet og sammenhængende. Tænk på, at din artikel skal føre læseren frem til en samlet forståelse og perspektivering af teksten.
Typiske skrivehandlinger: Forklare, beskrive, dokumentere, udlægge, analysere, fortolke, vurdere, perspektivere.
Delvist beslægtede genrer: Anmeldelser, værklæsninger i tekster om forfatterskaber eller filmgenrer, forfatter- eller værkbiografier, foredrag om litteratur, kunst eller film, podcast/radio/tv om kultur, retoriske analyser af taler, litterære forskningsartikler.

Debatterende artikel
Når du skriver en debatterende artikel, skal du undersøge og diskutere et danskfagligt debatemne eller spørgsmål. Dit mål med artiklen skal være 1) gennem en diskussion at gøre din læser klogere på emnet og de forskellige vinkler og synspunkter, man kan anlægge på det, 2) i en mere debatterende form at argumentere for dine holdninger til emnet og gennem en stærk og velgennemtænkt argumentation at forsøge at overbevise din læser om dine synspunkter.
Til den debatterende artikel knytter der sig altid et tekstmateriale – det kan både være mundtligt, skriftligt og multimodalt. Du skal undervejs i din debatterende artikel inddrage og forholde dig til tekstmaterialet ved at forklare din læser, hvilke synspunkter og argumenter der er centrale. Det er meningen, at du skal inddrage det, der er væsentligt for din egen undersøgelse eventuelt med konkrete citater eller eksempler fra teksten. Du skal samtidig inddrage andre synspunkter og eksempler, som kan understøtte din argumentation, og derved overbevise din læser. De andre synspunkter kan være fra en anden tekst, men det kan også være synspunkter, som du selv formulerer. Dine eksempler kan du hente fra aktuelle sager, egne oplevelser med relevans for emnet, eller noget du har læst eller set i undervisningen, i avisen, på nettet, i fjernsynet el.lign.

Kendetegnende for den gode debatterende artikel er, at den undersøger det danskfaglige emne, formulerer præcise synspunkter ved hjælp af relevante eksempler og belæg og formår at overbevise sin læser.
Typiske skrivehandlinger: Argumentere, eksemplificere, redegøre, karakterisere, diskutere.
Delvist beslægtede genrer: Aviskronikker, debatindlæg, klummer, diskussioner på sociale medier, tv/radio-debatter, politiske taler, avisledere, blogindlæg. Vejledning

Vejledning specielt til dette opgavesæt
Dette opgavesæt indeholder fire opgaver med tilhørende tekster.

Teksterne til de enkelte opgaver
Du finder frem til teksten eller teksterne til de enkelte opgaver ved at klikke på linket.

Du skal besvare én af opgaverne
Brug opgavens titel som overskrift for din besvarelse.

Kildeoplysninger
Oplysninger om kilderne til de enkelte tekster findes i teksternes manchetter på opgavesiderne.

Henvisninger til video- og lydklip
Du kan henvise til dele af video- og lydklip f.eks. ved at angive afspillerens minut- og sekundtal for henholdsvis starten og afslutningen af den del af en tekst, du benytter. Dansk A

Tirsdag den 16. maj 2023

Kl. 9.00-14.00