Printversion

Download printversion her.
Bilagsoversigt

Fællesdel

1a:

Tabel 1: Surveybanken. 2019.

1b:

Tabel 2: The Economist og The Institute for Economics and Peace. 2021 og 2022.

Delopgave A: Dansk økonomi

A1:

Bo Nielsen: ”Dansk økonomi udfordret - risikoen for recession vokser”.
Jyllands-Posten. 29.7.2022. Uddrag.

A2:

Tabel 1: Statistikbanken. 2022.

 

Figur 1: Statistikbanken. 2022.

 

Figur 2: Statistikbanken. 2022.

 

Figur 3: Statistikbanken. 2022.

 

Figur 4: Statistikbanken. 2022.

 

Figur 5: Statistikbanken. 2022.

A3:

Frederik M. Juel og Povl Dengsøe: ”Akut stramning bør kølne brandvarm jobfest”.
Berlingske. 6.7.2022. Uddrag.

Delopgave B: Ukrainernes og danskernes værdifællesskab

B1:

Interview med professor Svend-Erik Skaaning og lektor Jakob Tolstrup.
P1 Orientering 25.3.2022. Uddrag.

B2:

Figur 1: Varieties of Democracy (V-dem). 2022.

 

Figur 2: World Values Survey. 2020.

 

Tabel 1: World Values Survey. 2020.

 

Tabel 2: World Values Survey. 2020.

 

Tabel 3: World Values Survey. 2020.

B3:

Thit Aaris-Høeg: “Fonden for Socialt Ansvar: Sådan tager kommunerne bedst imod ukrainske flygtninge”.
Altinget 30.5.2022. Uddrag.

Delopgave C: Ruslands invasion af Ukraine

C1:

Kasper Støvring: ”Ruslands invasion: den liberale drøm ved vejs ende” og ”Realismen har svagheder, men er stadig den bedste teori til at forklare Ukraine-krisen”.
Årsskriftet Critique. 30.3.2022 og Berlingske. 16.3.2022. Begge uddrag.

C2:

Anne-Marie Slaughter og Ian Shapiro: “Den gyldne måge går i krig”.
Project Syndicate. 20.7.2022. Uddrag.

C3:

Martin Burcharth: ”Ole Wæver: Kun Vestens anerkendelse af Rusland som stormagt med interesser i Europa vil tilfredsstille Putin”.
Information. 5.2.2022. Uddrag.

C4:

DR2. Deadline: ”Interview med Lars Løkke Rasmussen”.
1.4.2022.


Delopgave C

Ruslands invasion af Ukraine

 1. Sammenlign de syn på årsagerne til Ruslands invasion af Ukraine og på, hvordan Vesten fremadrettet bør forholde sig til Rusland, som kommer til udtryk i bilag C1, C2 og C3.
  I sammenligningen skal du anvende teorier om international politik.
 2. Diskutér, hvorvidt gensidig afhængighed mellem stater fremmer fred.
  Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag C4, og du skal anvende viden om magt i international politik.


Bilag C4

DR2. Deadline: "Interview med Lars Løkke Rasmussen". 1.4.2022.


Note: Deadline-værten nævner i indslaget en "godkendelse". Denne godkendelse henviser til rørledningen Nord Stream 1, som transporterer gas fra Rusland til Europa.
Delopgave B

Ukrainernes og danskernes værdifællesskab

 1. Undersøg, i hvor høj grad påstandene i bilag B1 om ukrainernes og danskernes værdifællesskab kan understøttes af materialet i bilag B2 (figur 1, figur 2, tabel 1, tabel 2 og tabel 3).
  Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om demokrati og ligestilling mellem kønnene.
 2. Diskutér, hvilke muligheder og begrænsninger civilsamfundet har for at integrere ukrainerne i det danske samfund.
  Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag B3, og du skal anvende viden om stat, marked og civilsamfund.


Delopgave A

Dansk økonomi

 1. Undersøg, i hvor høj grad påstandene om dansk økonomi i bilag A1 kan understøttes af materialet i bilag A2 (tabel 1, figur 1, figur 2, figur 3, figur 4 og figur 5).
  Besvarelsen skal understøttes af relevante beregninger og et diagram ud fra de beregnede tal.
  Du skal anvende viden om økonomiske sammenhænge.
 2. Du er rådgiver for den danske finansminister, Nicolai Wammen (S). Skriv et notat til Nicolai Wammen, som sætter ham i stand til at formulere en strategi for, hvordan regeringen kan håndtere udfordringerne i dansk økonomi.
  Notatet skal tage udgangspunkt i bilag A3, og du skal anvende viden om økonomisk politik.

Fællesdel

Besvarelserne af opgaverne 1a og 1b må samlet maksimalt fylde 700 ord. 

1a.


Opstil tre hypoteser, som kan forklare de sammenhænge mellem bopæl, alder, uddannelsesniveau og holdning til, om indvandring udgør en alvorlig trussel mod den danske kultur, der kommer til udtryk i tabel 1.
Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

1b. 


Hvad kan der af tabel 2 udledes om sammenhængen mellem demokrati og fred?
Besvarelsen skal understøttes af et diagram med en lineær regression, der viser sammenhængen mellem demokrati og fred.
Du skal i besvarelsen anvende viden om sikkerhed i international politik.Ukraine

Opgavernes spørgsmål med bilag.

Dette opgavesæt består af en fællesdel og tre delopgaver.
Fællesdelens to spørgsmål (1a og 1b) skal begge besvares.
Af de tre delopgaver (A, B og C) skal du vælge én til besvarelse.

Ved bedømmelsen af besvarelsen vejer alle 3 spørgsmål (spørgsmål 1, 2 og 3) lige meget.
Det betyder, at fællesdelen (samlet) vejer cirka 1/3 og delopgaven cirka 2/3.


NB.
Dette opgavesæt er udarbejdet før den 1. januar 2023.
Hvis du mener, at udviklingen siden da påvirker problemstillingerne, kan du inddrage aktuelle synspunkter og vurderinger i din besvarelse.Samfundsfag A

Tirsdag den 23. maj 2023

2. del

Udleveres efter 40 minutter


Kl. 9.00-15.00